Umowa na"łącznik" podpisana

Opublikowano: 19 kwietnia, 2022

W Urzędzie Gminy Złota podpisana została umowa pomiędzy samorządem Gminy Złota, a firmą Transportowo-Budowlano-Drogową DYLMEX ze Staszowa na realizacje zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej Probołowice „Ścieżka - Łącznik". Zmodernizowanych zostanie  460 metrów drogi gminnej. Z ramienia gminy Złota umowę podpisał wójt Tadeusz Sułek przy kontrasygnacie skarbnika Ewy Pawełczak. Natomiast po stronie wykonawcy umowę podpisał właściciel Tomasz Dyl.

Zgodnie z zamówieniem termin wykonania inwestycji to 30.09.2022 r.

umowadylmex

menu-circlecross-circle