Umowa podpisana

Opublikowano: 6 września, 2022

We wtorek, 6 września, Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Złota Ewy Pawełczak, podpisał umowę na realizację inwestycji pod nazwą  „Wymiana lamp oświetlenia drogowego na terenie Gminy Złota”. Dodatkowo podwieszone zostaną nowe punkty oświetleniowe.

Wykonawcą zadania będzie firma ELE-MAR Elektroinstalacje s. c., M. Rysiak, A. Rysiak z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Źródłem finansowania inwestycji są fundusze z „Polskiego Ładu” oraz budżetu Gminy Złota.

umowa

umowa

menu-circlecross-circle