Umowa podpisana - termomodernizacja

Opublikowano: 21 lutego, 2022

W dniu 21 lutego Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ewy Pawełczak, podpisał umowę na realizację zadania 2 i 3 w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota". Wykonawcą prac w tych dwóch zadaniach będzie firma EXPERTUS AE Sp. z o.o. z Kielc.

Zadanie 2 obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacji budynku Domu Ludowego w Chrobrzu, przy ul. Chrobrego. Wykonana zostanie m.in. izolacja termiczna przegród stanowiących obudowę strefy ogrzewanej budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy, ocieplenie stropodachu wraz z poprawą szczelności pokrycia dachu oraz wymianę okien w piwnicy.

Natomiast zadanie 3 dotyczy wykonania dokumentacji projektowej oraz termomodernizacji budynku świetlicy w Miernowie.

Celem obydwu inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej i obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz redukcja emisji szkodliwych substancji do środowiska budynku Domu Ludowego w Chrobrzu oraz świetlicy w Miernowie.

podpisanie umowy

menu-circlecross-circle