Uwaga! Ważne!

Opublikowano: 20 września, 2022

Informujemy, że na właścicielach psów spoczywa obowiązek zachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Zgodnie z art. 77 kodeksu wykroczeń; Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Negatywnym przykładem na naszym terenie są wałęsające się psy przy szkole w Złotej. Jeśli ich opiekunowie nie zabezpieczą swoich czworonogów, to zostaną one odłowione i umieszczone w schronisku dla zwierząt, kosztami zostaną obciążeni ich właściciele.

menu-circlecross-circle