W Chrobrzu powstanie Klub SENIOR +

Opublikowano: 17 maja, 2020

Urząd Gminy w Złotej ogłosił przetarg na realizację zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na Klub SENIOR w Chrobrzu”. Na potrzeby klubu zaadaptowane będą pomieszczenia w budynku Domu Ludowego przy ulicy Chrobrego. Planowany remont ma objąć roboty rozbiórkowe, roboty murowe, podłoża i posadzki. Wykonana zostanie nowa stolarka okienna i drzwiowa.

Zainstalowane zostaną urządzenia dla niepełnosprawnych w łazienkach. Zamontowane zostaną nowe instalacje sanitarne, wymieniona zostanie również instalacja elektryczna. Projekt przewiduje również zamontowanie podestu i pochylni dla osób niepełnosprawnych. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec września 2020 roku.

menu-circlecross-circle