W świetlicy gwarno i wesoło

Opublikowano: 15 lutego, 2021

Po feriach zimowych wznowiła działalność świetlica, utworzona w ramach projektu ,, Świetlica Środowiskowa w Złotej miejscem nauki i zabawy”.

Świetlica to miejsce, w którym dzieci spędzają czas w miłej i przyjaznej atmosferze. Głównym celem jej działalności jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom, a ponad to: stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa, zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce.

Świetlica czynna jest w godzinach 12:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku.

Z całej palety różnorodnych zajęć, które prowadzone są w świetlicy, dzieci zawsze mogą wybrać coś dla siebie. Gry i zabawy dostosowane są do ich umiejętności, zainteresowań i uzdolnień.

Zapraszamy do obejrzenia fotograficznej relacji z działalności świetlicy!

Źródło: zpozlota.edupage.org

menu-circlecross-circle