Ważna informacja KRUS

Opublikowano: 21 października, 2020

Szanowni Państwo,
z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach Placówka Terenowa w Pińczowie, informujemy o wstrzymaniu bezpośredniej obsługi interesantów.

Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz o kontakt z jednostkami organizacyjnymi Kasy poprzez:

- wrzutnię na  dokumenty,

- profil zaufany e-PUAP,

-za pomocą telefonu: 41 357-55-51 lub 41 358-24-16

pod którymi można uzyskać informacje w sprawach:

- EMERYTALNO – RENTOWYCH

- ZASIŁKÓW

- UBEZPIECZENIOWYCH

- PREWENCJI I REHABILITACJI

-poczty elektronicznej pinczow@krus.gov.pl lub innego dostępnego kanału komunikacji na odległość.

Kasa informuje, że w sprawach szczególnie skomplikowanych i wymagających wyjaśnienia istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami, po uprzednim ustaleniu terminu i godziny wizyty.

menu-circlecross-circle