Ważne jest budowanie świadomości proobronnej

Opublikowano: 14 czerwca, 2024

Wójt Gminy Złota Waldemar Podsiadło uczestniczył w szkoleniu obronnym skierowanym głównie do kierowników organów administracji samorządowej wybranych po raz pierwszy. Szkolenie prowadzone było pod przewodnictwem wicewojewody Michała Skotnickiego.

Na szkoleniu wiele mówiono o potrzebie ciągłego budowania świadomości proobronnej, nie tylko wśród urzędników, ale także wśród obywateli. Uczestnicy poznali zakres przygotowań obronnych realizowanych przez urzędy, którymi kierują. Wśród rozważanych tematów była mowa o organizowaniu szkoleń obronnych, wsparciu wojsk sojuszniczych czy kwalifikacji wojskowej.

wójt
wójt
wójt

menu-circlecross-circle