Wnioski o oszacowanie szkód – 2021

Opublikowano: 1 września, 2021

Urząd Gminy Złota  informuje, iż w terminie do dnia 10 września 2021 r. poszkodowani rolnicy posiadający uprawy na  terenie gminy Złota mogą składać pisemne wnioski   o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych deszczem nawalnym  z dnia 31.08.2021r.

Uwaga! Wzór wniosku dostępny jest poniżej na stronie internetowej UG Złota www.gminazlota.pl oraz w siedzibie urzędu. Formularz należy  złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Złota. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2021, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR. We wniosku należy wypisać WSZYSTKIE działki (tabelę) zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2021 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2021 r.).

Po w/w terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

nawalne deszcze

menu-circlecross-circle