Wójt Gminy Złota informuje

Opublikowano: 30 czerwca, 2023

Od 1 lipca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie przyznawała świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dla wszystkich osób pełniących tę funkcję, nawet w przypadku pobierania świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS lub innego organu rentowego.

W związku z tym od 1 lipca 2023 roku można się zwracać z wnioskiem do Urzędu Gminy Złota o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pełnienie funkcji sołtysa. Szczegółowe informacje w UG - pok. nr 10, tel. 41 356 16 33 wew. 18.

menu-circlecross-circle