Wybory Sołeckie

Opublikowano: 7 lutego, 2023

6 lutego rozpoczęły się zebrania wiejskie w sołectwach gminy Złota dotyczące wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.

Biskupice:

Sołtys: Stefan Dynia.
Rada Sołecka: Marzena Berowska, Paweł Krawczyk, Ryszard Machynia.

Pełczyska:

Sołtys: Ryszard Górniak.
Rada Sołecka: Robert Wierzbowski, Piotr Walaś, Grzegorz Chmielarz, Sebastian Gnacik, Halina Pobiega

Kostrzeszyn:

Sołtys: Adam Cieślak.
Rada Sołecka: Edmund Krawczyk, Zbigniew Jach, Przemysław Cabaj.

menu-circlecross-circle