Wyniki ankiet w ramach Centrum Wsparcia Doradczego

Opublikowano: 8 kwietnia, 2021

Szanowni Mieszkańcy!

Dziękujemy wszystkim, którzy w lutym bieżącego roku wzięli udział w ankiecie on-line w ramach projektu pilotażowego „Centrum Wsparcia Doradczego”. Ankieta skierowana była do mieszkańców gmin Partnerstwa Ponidzie: Pińczowa, Złotej, Michałowa, Kijów, Jędrzejowa, Sobkowa, Imielna, Wiślicy i Nowego Korczyna. Specjalne badanie opinii przeprowadzone zostało również wśród uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych.

Poprzez przeprowadzone ankiety udało nam się poznać Państwa opinie na temat miejsca zamieszkania, jakości oraz dostępności świadczonych lokalnie usług, a także potrzeb i oczekiwań w zakresie kierunków rozwoju partnerskich gmin.

Wszystkie głosy zostały podsumowane i przeanalizowane, a zebrane w toku badań informacje zostaną wykorzystane w procesie planowania kierunków rozwoju partnerstwa Ponidzie.

Poniżej udostępniamy Państwu zebrane wyniki badań:

menu-circlecross-circle