Zimowe utrzymanie dróg

Opublikowano: 20 stycznia, 2021

Początek roku przyniósł nam intensywne opady śniegu oraz niskie temperatury. Na drogi gminne ruszył sprzęt Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Samorząd gminy Złota zapewnia zimowe utrzymanie nie tylko dróg gminnych ale również chodników, także przy posesjach. Standardy zimowego utrzymania dróg realizowane są zgodnie z zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych.

Standard VI: Na drogach tych prowadzone są prace polegające na odśnieżaniu oraz zwalczaniu śliskości zimowej na odcinkach szczególnie niebezpiecznych wyznaczonych przez zarządcę drogi.

Stan nawierzchni:
Na drogach tych prowadzone są prace polegające na odśnieżaniu oraz zwalczaniu śliskości zimowej na odcinkach szczególnie niebezpiecznych tj.:

- łuki poziome

- łuki pionowe (przy spadkach powyżej 4 %)

- skrzyżowania

- miejsca usytuowania przystanków komunikacji zbiorowej

- na wysokości budynków użyteczności publicznej /szkoły, ośrodki zdrowia/.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin.

menu-circlecross-circle