16 sierpnia odbyły się uroczystości Tysiąclecia Chrobrza i Parafii. Mszę Świętą z kazaniem odprawił Biskup Kielecki Jan Piotrowski. W obchody włączył się samorząd gminy Złota na czele z wójtem Tadeuszem Sułkiem, który tradycyjnie chlebem i solą powitał głowę diecezji kieleckiej. Następnie odczytana została przez wójta historia Chrobrza, wręczono także pamiątkowe monety oraz wypalony w drewnie obraz chroberskiego kościoła. Oprócz tego do  każdego domostwa dostarczono informatory zawierające historię miejscowości i parafii, a także wybite monety, na których widnieje kościół oraz wizerunek króla Bolesława Chrobrego.

Wjeżdżających do Chrobrza witały banery informujące o tej doniosłej uroczystości i tysiącletniej rocznicy.

> https://photos.app.goo.gl/rXBJDa3LT1cBGLJX6 <<

Samorząd Gminy Złota realizuje zadanie pod nazwą  „ASFALTOWA DROGA DO KAŻDEGO SIEDLISKA. Przebudowa dróg lokalnych – wewnętrznych na terenie Gminy Złota ETAP –IV”.

Obecnie firma, której oferta okazała się najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym, realizuje modernizację dróg w miejscowości Wojsławice i Chroberz. Kolejne odcinki do realizacji czekają m.in. w Nieprowicach, Niegosławicach, Złotej, Pełczyska i Kostrzeszynie.

O postępie prac będziemy informowali na bieżąco.