IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/ 1
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
Ważność od godz. 13:00 dnia 21.08.2020 do godz. 18:00 dnia 22.08.2020
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura
minimalna w nocy od 15°C do 17°C.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
80%
Uwagi Brak.

W Filharmonii Świętokrzyskiej przedstawiciele 67 samorządów województwa świętokrzyskiego podpisało umowy na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W tym gronie znalazła się również Gmina Złota, w imieniu której umowę podpisał wójt Tadeusz Sułek, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Ewy Pawełczak. Z ramienia województwa umowy parafowali marszałek Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

Wsparcie umożliwi modernizacje w naszej gminie odcinka drogi Stawiszyce – Kolosy.

fot. Świętokrzyski Urząd Marszałkowski w Kielcach.

Zapoznaj się z informacjami Ministerstwa Klimatu.