Jak można się spisać?

Podstawowym kanałem przekazywania informacji jest samospis internetowy. Aplikacja do samospisu będzie dostępna od 1 września na stronie spisrolny.gov.pl i będzie aktywna  przez cały okres trwania PSR czyli do 30 listopada.  Samodzielnie będą mogły się spisać także osoby, które nie posiadają urządzenia lub dostępu do internetu. Z myślą o nich przygotowaliśmy odpowiednie stanowisko
w naszym Urzędzie Gminy . W tym punkcie od początku września będzie można skorzystać nie tylko z komputera z dostępem do internetu, ale również z fachowej pomoc przeszkolonych osób.

Aby móc dokonać samospisu w naszym punkcie, z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, należy koniecznie zadzwonić pod numer 41 3561601 wew. 18 lub 16 w celu umówienia wizyty w Urzędzie.

Dodatkowo będą wdrożone metody pomocnicze:

– od 16 września wywiady telefoniczne przeprowadzane przez rachmistrzów telefonicznych (pracowników Urzędu Statystycznego w Kielcach),

– od 1 października wywiady bezpośrednie przeprowadzane przez rachmistrzów terenowych, których w naszym województwie będzie 345.

Należy pamiętać że, użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samospisu, nie będzie mógł odmówić udzielenia odpowiedzi rachmistrzowi, który się z nim skontaktuje bezpośrednio lub telefonicznie.

Od 17 sierpnia ruszyła specjalna infolinia 22 279 99 99 wew.1, konsultanci infolinii spisowej odpowiedzą na wszystkie  pytania związane ze spisem rolnym.

W związku z obowiązującymi przepisami czyli obowiązkiem zasłaniania ust i nosa podczas podróży w autobusach informujemy, że wszystkie dzieci z terenu Gminy Złota, które będą korzystać z dowozu do szkół autobusami szkolnymi muszą posiadać maseczki ochronne zasłaniające usta i nos.

Wójt Gminy Złota

Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społecznej i Ekorozwoju Nadnidziańskiej Wsi Wojsławice oraz Rada Sołecka Wojsławic wyszły z inicjatywą rozbudowy Domu Ludowego w ich miejscowości. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Z własnych środków prowadzone są prace budowlane, a nowe skrzydło świetlicy jest już przykryte dachem. Oprócz tego na nowym miejscu ustawiona została pokaźnych rozmiarów wiata na cele rekreacyjne.

Wymienione wyżej prace to nie jedyna zmiana w Wojsławicach. We wcześniejszych latach powstały dwa skwerki w różnych częściach wsi. Cieszy zaangażowanie społeczności i głowy pełne pomysłów, które co najważniejsze są skutecznie wcielane w życie.

Mieszkańcy Pełczysk należą do jednych z najaktywniejszych społeczności pod względem zaangażowania w działalność na rzecz swojej małej ojczyzny. Nic więc dziwnego, że oprócz prac prowadzonych przez samorząd gminy Złota, dodatkowe prace wykonują społecznie, poświęcając swój wolny czas. W ostatnim czasie przeprowadzono remont kuchni w remizie OSP. Prace obejmował skucie tynków, malowanie oraz położenie ceramiki. Zakupiono również wyposażenie w postaci mebli kuchennych. Materiały zapewnił Urząd Gminy w Złotej, natomiast robocizna leżała po stronie druhów z OSP Pełczyska.

Na wykarczowanym i uporządkowanym terenie w centrum wsi ustawiona została drewniana altana. Mała architektura została ufundowana przez prywatnego przedsiębiorcę, byłego mieszkańca Pełczysk.