Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotej zakończyli realizację kolejnego projektu grantowego z LGD Ponidzie.  Operacja pt. ”Wydanie informatora pn. Bezpieczna Gmina Złota”  została zrealizowana we współpracy z Gminą Złota.

Całkowity koszt zrealizowanego projektu  to kwota 10 247,91 zł., z czego 9 975,00 zł stanowi dotacja ze środków projektu a 272,91 zł to wkład własny jednostki OSP Złota. W ramach realizacji grantu opracowano oraz wydano 1 000 sztuk „Informatora” w formie książkowej w formacie A-5.

Informator zawiera ogólną charakterystykę Gminy Złota, charakterystykę jej sfery społecznej, technicznej i gospodarczej oraz charakterystykę jej środowiska przyrodniczego. Zamieszczono też podstawowe informacje o poszczególnych sołectwach gminy oraz jednostkach organizacyjnych i instytucjach.

Druhowie ze Złotej planują kolportaż wydanego informatora wśród mieszkańców gminy oraz gości odwiedzających gminę. Głównym celem przyświecającym realizacji projektu była chęć promocji zarówno Gminy Złota jak i promocji złockiej jednostki OSP. Druhowie mają nadzieję, że wydany Informator spełni te oczekiwania i pozwoli społeczeństwu bliżej zapoznać się z licznymi walorami i pięknem „złockiej ziemi”.

Zarząd OSP Złota dziękują Gminie Złota – partnerowi realizowanej operacji  za wszelką okazaną pomoc przy realizacji projektu.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach, serdecznie zaprasza dzieci z województwa świętokrzyskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. ”Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuje produkty krajowe”. Celem konkursu jest budowanie świadomości zakupowej wśród dzieci, a także kształtowanie patriotyzmu konsumenckiego od najmłodszych lat.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

  • klasy I-III
  • klasy IV-VI

Zgodnie z regulaminem konkursu pt. ”Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe”, praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie lub mieszanie technik itp.),  w formacie maksymalnie A3, w układzie poziomym lub pionowym.  W pracach plastycznych uczniów klas IV-VI  obowiązkiem jest wykorzystanie w oznaczenia PRODUKT POLSKI zgodnie z obowiązującym wzorem:

Formularze zgłoszeniowe i Prace konkursowe, należy przekazać do Organizatora w formie elektronicznej (zdjęcie lub skan/plik w formacie JPG, TIFF, PDF itp.) drogą mailową
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2020 r. na adres: kielce@kowr.gov.pl  w tytule wpisując: KONKURS PLASTYCZNY – „Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe”

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Platforma Żywnościowa jest to giełda stworzona na wzór giełdy papierów wartościowych, ale obracająca nie akcjami, lecz produktami rolnymi. Giełda rozpoczęła działanie w marcu 2020 roku.

UWAGA, KONKURS Z NAGRODAMI.
„Koło ARiMR – w sercu wsi”
KGW!!! Zapraszamy Was do udziału! 

Z olbrzymią przyjemnością informujemy, że dyrektor Świętokrzyski Oddział Regionalny ARIMR Kielce Józef Cepil ogłasza konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego. Korzystasz z pomocy finansowej z ARiMR? Nagraj krótki film i pokaż, co można zrobić za te pieniądze!

Celem Konkursu jest spopularyzowanie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności wiejskich; promocja wsparcia dla KGW z budżetu państwa i efektów udzielanej pomocy finansowej, zachęcenie do tworzenia nowych organizacji i rejestracji ich w Krajowym Rejestrze KGW.

W Konkursie przewidziano oczywiście nagrody rzeczowe.

Nagrodzimy kreatywność i jakość. Czekają baaaardzo atrakcyjne nagrody!
I miejsce warte będzie 2000 zł;
II miejsce – 1200,
III – 800 zł.

Miło nam poinformować Państwa, że patronat nad Konkursem objął prezes #ARiMR Tomasz Nowakowski

Regulamin i dokumenty do pobrania na stronie: https://www.arimr.gov.pl/serwis-prasowy/tam-bylismy/artykuly/swietokrzyskie-zachecamy-do-udzialu-w-konkursie-pt-kolo-arimr-w-sercu-wsi.html

Z wyrazami szacunku

Marcin Włodarczyk

„„„„„„„„„„„„„„

Świętokrzyski Oddział Regionalny

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1421)  i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1557) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013, poz. 1737),

informuję, że w dniach 28 września – 7 października 2020r. na terenie województwa świętokrzyskiego, za wyjątkiem powiatu koneckiego  i skarżyskiego, planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim pakiecie stanowiącym przynętę. Brązowo-zielony pakiet waży ok. 50 gramów.

Pakiety zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy z samolotów.

Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcie niebezpieczeństwa zakażania wścieklizną ludzi.

Apeluję do mieszkańców województwa świętokrzyskiego o nie dotykanie i nie podnoszenie pakietów ze szczepionką.