Urząd Statystyczny w Kielcach oraz Radio Kielce zapraszają do udziału w kolejnej edycji weekendowego konkursu SPISowego.

Użytkownicy gospodarstw rolnych z województwa świętokrzyskiego, którzy spisali się samodzielnie przez Internet w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 w terminie od 5 do 11 października br. mają szansę na wygranie atrakcyjnych nagród.

Co zrobić, żeby wygrać atrakcyjne upominki?

Wystarczy wypełnić formularz spisowy na stronie https://spisrolny.gov.pl w terminie od 5 do 11 października br., a następnie przesłać email z odpowiedzią na pytanie:

Z jakich upraw słynie Szydłów i okolice

Zgłoszenia należy przesyłać od 9 do 11 października br. na adres e-mail: kielcekonkursy_psr@stat.gov.pl. Do wiadomości trzeba dołączyć klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania i wykorzystania danych osobowych, szczegóły w Regulaminie Konkursu.

Zgłoszenia przesłane po terminie lub niekompletne (bez klauzuli) nie będą brane pod uwagę. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji daty dokonania samospisu.Do wygrania atrakcyjne nagrody (dla pierwszych piętnastu osób) –nie czekaj, liczy się kolejność zgłoszeń!

Pierwsza osoba otrzyma zestaw: mysz bezprzewodową oraz pendrive, a kolejne czternaście – kubek termiczny i piłkę do siatkówki.

 

Informujemy o najważniejszych aspektach realizacji montażu kolektorów słonecznych.

Informujemy mieszkańców Gminy Złota, że rozpoczęła się realizacja montażu kolektorów słonecznych w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Osi III: Efektywna i zielona energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”.

W związku z tym zwracamy się z prośbą do uczestników programu o wpłatę II raty, która jest warunkiem montażu urządzeń u odbiorcy.

Wpłat należy dokonywać na numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Pińczowie o/Złota 49850900022004400004040001 w tytule „II rata – kolektory słoneczne”.

Osoby, które chciałby jeszcze przystąpić do w/w projektu zapraszamy do kontaktu z Urzędem Gminy Złota pod numerem telefonu 41 356 16 33 wew. 19.