Szanowni Państwo,

miło jest nam poinformować, iż MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k., realizuje projekt pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” – zadania Anty-Covid. Jest on współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Projekt jest skierowany do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI (PKD. C. 10) z siedzibą na terenie całej Polski.

Proces rekrutacji trwa do 31.12.2020 r. Wsparcie będzie realizowane do 31 marca 2021 r.

Celem projektu jest podniesienie do końca marca 2021 r., zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnych Sektorowej Rady ds. kompetencji sektor żywności wysokiej jakości, mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii w następujących obszarach tematycznych:

1) Dobre Praktyki Higieniczne GHP i HACCP w warunkach pandemii;

2) Organizacja sprzedaży i promocji w warunkach pandemii;

3) Zaopatrzenie surowcowe zakładu produkcyjnego w warunkach pandemii;

4) Magazynowanie i transport żywności i w warunkach pandemii;

5) Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie.

Rekomendowanymi formami wsparcia są SZKOLENIA.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie informacji na temat naszego projektu do zrzeszonych w Państwa organizacji przedsiębiorstw – potencjalnych odbiorców oferowanego w ramach naszego projektu wsparcia.

Jeżeli mają państwo swój pomysł na skuteczny rodzaj promocji, potrzebują Państwo dodatkowych materiałów promocyjnych/informacyjnych, prosimy o kontakt w tej sprawie. Bardzo zależy nam, aby informacja o naszym projekcie dotarła do jak największej rzeszy przedsiębiorców.

WASZE ZAANGAŻOWANIE BĘDZIE BARDZO POMOCNE PRZY ŁAGODZENIU SKUTKÓW PANDEMII COVID 19. DOŁÓŻMY WSPÓLNIE CEGIEŁKI DO BUDOWANIA DOBROBYTU PRZEDSIĘBIORSTW, ICH PRACOWNIKÓW, A PRZEZ TO NAS WSZYSTKICH.

Szczegółowe informacje na temat Projektu znajdują się na stronie internetowej: http://kompetencjedlaturystyki.pl/ (zakładka SEKTOR ŻYWNOŚCI).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k.

Al. Jana Pawła II 25

00-854 Warszawa

Tel. 789 446 760, 22 208 23 73

e-mail: zywnosc@akademiamddp.pl

Informuję, że w związku z wprowadzoną pracą zdalną w administracji publicznej mającą zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2., zwracam się z prośbą o – w miarę możliwości – odroczenie załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Złotej i innych gminnych jednostkach organizacyjnych.

Zadania o charakterze publicznym wykonywane przez Urząd Gminy w Złotej będą się ograniczały wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Zapewniam, że Urząd Gminy w Złotej pracuje i jest do Państwa dyspozycji w sprawach niezbędnych, niemniej jednak zmniejszenie intensywności osobistych kontaktów przyczyni się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby, dlatego wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów.

Informuję także, że wiele spraw można omówić, a nawet załatwić przez telefon, a także e-mailem (ug@gminazlota.pl) lub przez ePUAP.

Podajemy numery rachunków bankowych:

Rachunek bankowy do uiszczania należności z tytułu podatków i opłat

49 8509 0002 2004 4000 0404 0001

Rachunek bankowy do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

79 8509 0002 2004 4000 0404 0043

Kontakt z Urzędem Gminy w Złotej: 41 3561-601, 41 3561-633

Więcej informacji na stronie internetowej: www.gminazlota.pl

Wójt Gminy Złota
Tadeusz Sułek