W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Szkoły Podstawowej w Chrobrzu, Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chrobrzu  oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju w/w sprawie, zawiesza się zajęcia w formie stacjonarnej oddziału przedszkolnego, klas  I i III oraz Punktu przedszkolnego i przechodzi od dnia 05.11.2020r. do dnia 13.11.2020r. na  nauczanie zdalne w Szkole Podstawowej w Chrobrzu oraz Punkcie Przedszkolnym. Uczniowie klas starszych nadal uczą się zdalnie.

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi Powszechny Spis Rolny. Jest to najważniejsze badanie gospodarstw rolnych. Dane zebrane w spisie rolnym służą m.in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.

Spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby:

  • poprzez formularz internetowy, dostępny od 1 września br. wraz z instrukcją do logowania na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl (samospis),
  • telefonicznie – w przypadku braku dostępu do Internetu– kontaktując się z infolinię spisową na numer 22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon” (opcja dostępna od 1 września br.).

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi, ale drogą telefoniczną.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o powszechnym spisie rolnym oraz w związku z panującą sytuacją epidemiczną, Centralne Biuro Spisowe przyjęło założenie, że spis będzie realizowany jedynie metodą CATI (wywiadu telefonicznego). Ma to na celu zapewnienie ochrony rachmistrzowi terenowemu i respondentom.

Zgodnie z art. 8a ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020r ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1728 z późn. zm.) użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany przeprowadzić samospis internetowy.

Do właścicieli  i zarządców obiektów budowlanych w związku potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

Szanowni Państwo, sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie   z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się naciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku. Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Jolanta Król – Gadomska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pińczowie.

Wyciąg z przepisów karnych:

  • kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy –Prawo budowlane),
  •  kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy –Prawo budowlane).