Przyrządźcie tradycyjną potrawę bliską Waszemu sercu, a jej zdjęciem i opisem podzielcie się z nami!

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza konkurs na najlepsze praktyki tradycyjnej kultury kulinarnej na obszarach wiejskich. Wykonajcie i prześlijcie zdjęcie i opis Waszej potrawy, która króluje w Waszych regionach. Szukamy dań lokalnych, tradycyjnych, pełnych smaku, a przede wszystkim pysznych i zdrowych! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

W konkursie może wziąć udział każdy rolnik indywidualny kultywujący zgłaszaną praktykę kulinarną przez okres min. 3 lat i wszystkie zarejestrowane Koła Gospodyń Wiejskich z całej Polski.

Celem konkursu jest promowanie i dbałość o tradycyjne przepisy kulinarne przekazywane w rodzinach z pokolenia na pokolenie, ze szczególnym uwzględnieniem bogactwa i różnorodności lokalnych wzorców i praktyk kulinarnych. Potrawy powinny też cechować się walorami smakowymi, odżywczymi i prozdrowotnymi.

Czekamy na zgłoszenia konkursowe w 5-ciu kategoriach:
1. kiszonki z warzyw i owoców
2. zupy
3. potrawy jarskie
4. potrawy z drobiu i ryb
5. potrawy świąteczne

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie poprawnie wypełnionego zgłoszenia konkursowego na formularzu, wraz z dołączonymi zdjęciami lub filmem na którym widnieje potrawa, a także recepturą na jej wykonanie.

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia, na zasadach opisanych w Regulaminie można przesyłać do 16-go grudnia 2020 roku na adres: konkurs.kulinarny@nikidw.edu.pl

Do pobrania: Regulamin konkursu Polska wieś smakuje

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i udostępniania informacji o nim wśród Waszych bliskich, miłośników i pasjonatów lokalnej kuchni.

Pośrednikiem udziału w konkursie może być Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Urząd Gminy lub Lokalna Grupa Działania, na obszarze działalności których dana tradycja kulinarna jest praktykowana, oczywiście za zgodą zgłaszanych.

Konkurs jest organizowany w ramach operacji pn. “Tradycyjne praktyki kulinarne szansą dla współczesnych wiejskich gospodarstw domowych” realizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Czekamy na zgłoszenia i życzymy powodzenia!

Transmisja.

Nazywam się Wojciech Königsberg. Jestem niezależnym historykiem, biografem Bohatera Kielecczyzny cichociemnego płk. Jana Piwnika „Ponurego” oraz autorem bloga poświęconego Armii Krajowej pt. Wokół „Ponurego”.

31 sierpnia 2022 r. przypada 110. rocznica urodzin „Ponurego”. Z tej okazji planuję opublikować jego rozszerzoną biografię pt. „Droga Ponurego”. Za jej pierwsze wydanie w 2011 r. otrzymałem Nagrodę im. prof. Tomasza Strzembosza dla autora najlepszej debiutanckiej lub drugiej w karierze książki dotyczącej najnowszej historii Polski. W 2018 r. zdobyłem natomiast Nagrodę im. Oskara Haleckiego w Konkursie „Książka Historyczna Roku” za pracę pt. „AK 75. Brawurowe akcje Armii Krajowej”.

Oprócz biografii Piwnika przygotowuję dwie kolejne książki poświęcone Armii Krajowej, w tym działaniom na terenie Okręgu AK Radom-Kielce.

W związku z tym, zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie moich projektów wydawniczych Patronatem na stronie: https://patronite.pl/WokółPonurego

Patronom podziękuję na blogu Wokół „Ponurego” (na Facebooku śledzi go już blisko 15 tys. osób), wymienię we wstępie do biografii „Ponurego” oraz podaruję im egzemplarze książki z dedykacją.

Uczcijmy wspólnie Bohatera Kielecczyzny!

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 02 grudnia 2020 r.  o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Złota.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zakresu działania i zasad uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora w Gminie Złota.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2020-2031.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Wolne wnioski.
 17. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  Rady  Gminy

Adam   Wypych

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na IX Międzynarodowy Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych „Kolęda Płynie z Wysokości…”, którego finał – koncert laureatów zaplanowany jest na 10 stycznia 2021 i odbędzie się w Kościele Garnizonowym w Kielcach.

Konkurs adresowany jest do wszystkich placówek oświatowych, domów kultury oraz artystów indywidualnych.

Ma na celu popularyzację kolęd, pastorałek i piosenek o tematyce bożonarodzeniowej jako utworów osadzonych w tradycji i obyczajowości. Organizowany jest, aby rozwijać wrażliwość estetyczną dzieci i młodzieży oraz kulturę wspólnego śpiewania i muzykowania.

konkurs kolęd

Konkurs trwa do 10 stycznia 2021. Ze względu na trwającą pandemię przesłuchania konkursowe odbędą się w trybie on-line.

Koncert laureatów planowany jest w dniu 10 stycznia 2021 o godzinie 14.00 w Kościele Garnizonowym w Kielcach.

Jury przyzna nagrody za I, II i III miejsce w następujących kategoriach wiekowych:

 1. kategoria I – solista – do 8 lat,
 2. kategoria II – solista – 9–12 lat,
 3. kategoria III – solista –13–16 lat,
 4. kategoria IV – solista – 17–20 lat,
 5. kategoria V – młodszy zespół wokalny / wokalno-instrumentalny / chór do 15 roku życia,
 6. kategoria VI – starszy zespół wokalny / wokalno-instrumentalny / chór pow. 15 roku życia.

Regulamin

Karta zgłoszenia

Zainteresowanych udziałem prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2021 r. do godziny 12.00 na adres e-mail: artystyczny@wdk-kielce.pl

Uwaga!

Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia wysłane po terminie nie zostaną przyjęte.

Zalecamy jak najwcześniejsze wysłanie zgłoszenia na konkurs – organizator nie odpowiada bowiem za problemy związane z przepełnioną skrzynką odbiorczą w przypadku, gdy uczestnicy dokonają wysyłki zgłoszeń w ostatnim dniu / w ostatnich godzinach naboru.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Działem Animacji i Edukacji Kulturalnej WDK – nry tel.: 41 36 55 141 / 142.