Informacja dla Mieszkańców dot. montażu kolektorów słonecznych

Informujemy o najważniejszych aspektach realizacji montażu kolektorów słonecznych.