Kodeks etyczny

Zarządzeniem 72/2011 Wójta Gminy Złota ustanowiono „Kodeks etyczny urzędnika samorządowego zatrudnionego w Urzędzie Gminy w Złotej”.

Treść Zarządzenia oraz Kodeksu dostępna pod linkiem:

Pobierz Zarządzenie nr. 72