Eiffel Excellence: Szansa na studia magisterskie i doktoranckie we Francji.

Eiffel Excellence to prestiżowy program stypendialny francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych. Skierowany jest do najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcieliby odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim, w czterech dziedzinach: nauki techniczne, ekonomia i zarządzanie, prawo oraz nauki polityczne oraz - dodatkowo - w szeroko rozumianej dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych na poziomie doktoranckim.

Charakterystyczne dla stypendium Eiffel jest to, że o przyznanie stypendium dla danego kandydata wnioskuje nie sam kandydat, ale wybrana przez niego uczelnia lub szkoła doktorska, zobowiązując się tym samym do przyjęcia go na studia, jeśli zostanie laureatem programu Eiffel. Aplikacje mogą być składane przez wszystkie francuskie uczelnie.
Osoby zainteresowane muszą skontaktować się bezpośrednio z działem współpracy międzynarodowej wybranej francuskiej uczelni, aby poznać jej wewnętrzne warunki i termin składania aplikacji na stypendium Eiffel. Szczegółowe informacje i wnioski zamieszczane są na stronach internetowych uczelni. Następnie uczelnia ocenia otrzymaną aplikację i jeśli ją popiera, przekazuje wniosek do agencji Campus France w Paryżu.

W dalszej kolejności aplikacje oceniane są na podstawie trzech kryteriów:

W ostatniej edycji programu przyznane zostały 347 stypendia na rok akademicki 2021-2022: 309 na poziomie magisterskim i 38 na poziomie doktoranckim. Wśród laureatów z całego świata znalazły się dwie studentki z Polski.
Laureaci programu otrzymują miesięczne stypendium w wysokości 1181 euro na studia magisterskie i 1700 euro na studia doktoranckie. Otrzymują również dofinansowanie do kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego oraz dodatek mieszkaniowy. Przysługują im także zniżki w instytucjach kultury i obiektach sportowych.

Stypendium przyznawane jest na okres:

Tegoroczny kalendarz aplikacji jest następujący:

Rozpoczęcie naboru wniosków oraz termin przyjmowania aplikacji przez uczelnie: od października do grudnia 2021 r., dokładny termin określony jest wewnętrznie przez daną uczelnię - zapoznaj się z kalendarzem aplikacji bezpośrednio na stronie wybranej przez Ciebie uczelni francuskiej

Termin przyjmowania aplikacji od uczelni przez Campus France w Paryżu: 7 stycznia 2022 r.

Ogłoszenie wyników: od 4 kwietnia 2022 r.

W obecnie trwającym naborze przyjmowane są aplikacje na stypendia rozpoczynające się od września 2022 r.
Informacje o programie oraz vademecum dla kandydata dostępne są na stronie Campus France Polska pologne.campusfrance.org/pl/programy-stypendialne-0

W przypadku wszelkich pytań związanych ze stypendiami czy studiami we Francji zapraszamy do kontaktu z Campus France Polska:
WARSZAWA
varsovie@campusfrance.org tel.: 22 505 98 11
KRAKÓW
cracovie@campusfrance.org tel.: 12 424 53 05
pologne.campusfrance.org facebook.com/CampusFrancePolska

W sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, iż w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29 października 2021r., pod pozycją 3439 zostało opublikowane Rozporządzenie Nr 10/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o wydanym rozporządzeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatów i gmin.

INFORMACJA

Wójt Gminy Złota informuje,

że  w dniu 12.11.2021 roku tj. piątek

Urząd Gminy Złota będzie

NIECZYNNY

Przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych

I N F O R M A C J A

W związku z wdrożeniem przez MSWiA z dniem 07 listopada 2021 r. rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców w dniu

 05 listopada 2021 r. (piątek)

nastąpi przerwa techniczna w działaniu

Rejestru Dowodów Osobistych.

Załatwianie spraw dotyczących

dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu odbywać się będzie maksymalnie

 do godz. 11:45