Giełda staży - projekt dofinansowany przez UE

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Giełda staży” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 który ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej na obszarze województwa świętokrzyskiego poprzez udzielnie wsparcia w zakresie Indywidualnego Planu Działania oraz Stażu Zawodowego dla osób do 30 roku życia.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo oraz osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy z obszaru województwa świętokrzyskiego, w szczególności osób które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. a także osób z grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. z kategorii NEET, oraz osób z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, odchodzących z rolnictwa, imigrantów i reemigrantów oraz kobiet.

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej https://www.kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/gielda-stazy

Komunikat meteorologiczny z godz. 10:49 dnia 17.11.2021

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska Gęsta mgła
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
oraz powiaty: buski, jędrzejowski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki,
sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski
Sytuacja meteorologiczna Miejscami obserwuje się mgły ograniczające widzialność do 100 m. W ciągu najbliższych godzin
widzialność będzie się poprawiać.
Uwagi Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci
pomiarowo-

Mikropożyczka na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej z Banku Gospodarstwa Krajowego

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie informuje o planowanym w dniu 30.11.2021r. godz. 10.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Pińczowie, ul. Republiki Pińczowskiej 42, 28 – 400 Pińczów spotkaniu informacyjno – szkoleniowym dot. Mikropożyczki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z p. Agnieszką Pruś, tel. 41 357 26 40 wew. 23
Szczegóły dot. projektu można znaleźć na stronie: https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/mikropozyczka-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-44/ Serdecznie zapraszamy