Badanie ankietowe

Szanowni Państwo,

pracownicy dydaktyczni Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, University of Žilina, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, Budapest Univeristy of Technology and Economic i Ural State University of Economics prowadzą międzynarodowe badania naukowe, obejmujące Polskę, Słowację, Czechy, Węgry i Rosję na temat zmian wykorzystania Car-sharingu po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o udostępnienie informacji o prowadzonych badaniach na stronie internetowej oraz na profilu Facebook jednostki.

Zgromadzone statystyki wykorzystywane zostaną, jako zaagregowane dane naukowe, które stanowić będą cenne źródło do przygotowania międzynarodowej analizy porównawczej w postaci naukowego artykułu.

Link do ankiety:

https://survey.puss.pila.pl/new/index.php/725624?lang=pl

Publiczna Baza Turystyki

Szanowni Państwo, z przyjemnością prezentujemy Państwu nasz najnowszy projekt.

Jest to publiczna platforma do promocji turystyki dostępna pod adresem: turystyka.gov.pl

Mogą Państwo do niej dołączyć i znaleźć się w ogólnopolskiej bazie sprawdzonych innych obiektów noclegowych.

O korzyściach, jakie wynikają z dołączenia do Publicznej Bazy Turystyki, mówimy w materiale wideo: