„Wczytuję sztukę – warsztaty teatralne”

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego przygotowuje się do oficjalnego zakończenia projektu „Wczytuję sztukę – warsztaty teatralne”.  Jest to projekt z zakresu edukacji kulturalnej, mający na celu zachęcenie młodzieży do aktywnego odkrywania literatury. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Motywem przewodnim IV edycji projektu był szeroko pojęty temat szczęścia człowieka. W trakcie październikowo - listopadowych warsztatów uczestnicy omawiali i interpretowali fragmenty dramatów: "Antygona" Sofoklesa oraz "Hamlet" Williama Szekspira. W projekcie wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Kielcach oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janiku, a także wychowankowie Akademickiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kielcach. W pracy twórczej uczestników projektu wspierali wykładowcy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,  reżyserzy i aktorzy Teatru „Kubuś” oraz aktorzy gościnni.

Dzięki organizowanym warsztatom już po raz czwarty zespół teatru ma możliwość przybliżenia nastolatkom specyfiki teatralnej pracy nad tekstem oraz pomocy nauczycielom w odkrywaniu nowych, ciekawych narzędzi metodycznych, potrzebnych zarówno przy interpretacji dramatów na lekcjach języka polskiego, jak i przy prowadzeniu kół teatralnych.

logo projektu

Finał projektu, podczas którego zostaną zaprezentowane efekty wspólnej pracy w postaci aktorskiego czytania tekstu, odbędzie się w środę 8 grudnia 2021 roku o godz. 16:00 w Teatrze Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach im. Stefana Karskiego, ul Duża 9.

Szczegółowy program Finału Projektu:

16:00 – prezentacja czytania performatywnego „Antygony” Sofoklesa, przygotowana przez uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janiku we współpracy z reż. Roksaną Miner oraz aktorką Anną Iwasiutą

17:00 prezentacja czytania performatywnego „Hamleta” W. Szekspira, przygotowana przez wychowanków Akademickiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu we współpracy z reż. Roksaną Miner oraz aktorem Andrzejem Platą

18:00 – prezentacja czytania performatywnego „Antygony” Sofoklesa, przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Kielcach we współpracy z reż. Roksaną Miner oraz aktorem Błażejem Twarowskim

19:00 – prezentacja czytania performatywnego „Hamleta” W. Szekspira, przygotowana przez wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kielcach we współpracy z reż. Przemysławem Żmiejką oraz aktorką Ewą Lubacz.

teatr
teatr

Projekt „CZAS NA WŁASNY BIZNES”

Projekt „CZAS NA WŁASNY BIZNES” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działania 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (projekty konkursowe i pozakonkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Termin Rekrutacji rozpoczynamy 6 grudnia 2021 roku.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 90 osób otrzymujących dotację (49K i 41M), powyżej 30 roku życia, nieposiadających zatrudnienia (osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, należących do co najmniej jednej z grup:

z obszaru województwa świętokrzyskiego, poprzez udzielenie im wsparcia szkoleniowo-finansowego w okresie 19 miesięcy.

Co najmniej 20 % uczestników projektu będą stanowić osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

Na stadionie w Chrobrzu jak na Wembley (audio)

Na płycie stadionu piłkarskiego w Chrobrzu powstało nowoczesne, energooszczędne oświetlenie. Zamontowano 6 słupów oświetleniowych, każdy o wysokości 12 metrów.

Tadeusz Sułek, wójt gminy Złota podkreślił, że to kolejny krok w stronę rozwoju infrastruktury sportowej, która ma służyć mieszkańcom gminy. Dodał, że dzięki inwestycji obiekt sportowy zyskał zupełnie nową jakość.

- Młodzież nareszcie będzie mogła grać po zmroku oraz w czasie, kiedy dni robią się krótsze. Inwestycje wykonaliśmy za 75 tys. zł. Mamy oświetlenie prawie jak na Wembley - uśmiecha się wójt.

To niezwykle wyczekiwana inwestycja, dzięki której stadion został przystosowany do współczesnego sportu i oczekiwań użytkowników - mówi Paweł Bochniak, prezes Gminnego Klubu Sportowego Strzelec Chroberz. Dodaje, że oświetlenie płyty boiska umożliwia prowadzenie zajęć treningowych, a także rozgrywanie meczów sparingowych po zmroku.

- To wreszcie rozwiąże nasze problemy. Do tej pory mecze sparingowe prowadziliśmy na stadionie w Busku, za co dziękujemy drużynie AKS. Cieszymy się, bo dzięki inwestycji będziemy mieć także większe możliwości zachęcenia dzieci, młodzieży, czy osób starszych do aktywnej formy spędzenia wolnego czasu - dodał.

Stadion w Chrobrzu powstał w latach 70. XX wieku. Po ok. 10 latach obiekt zaczął podupadać. W latach dwutysięcznych urząd w Złotej przejął stadion od Skarbu Państwa, biorąc na siebie utrzymanie boiska.

W 2015 roku zmodernizowano budynek, w którym aktualnie mieszczą się szatnie z łazienkami przeznaczone dla zawodników i sędziów. Jest także pomieszczenie z toaletami dla kibiców oraz przestrzeń świetlicowo-magazynowa.

Stadion sportowy w Chrobrzu posiada licencję Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej na rozgrywki seniorskie Klasy B oraz młodzieżowe. To boisko o długości 98 m i szerokości 64 m.

Autor: Marta Gajda-Kruk / Radio Kielce 

oświetlenieFot. J.Bochniak, gksstrzelec.pl