Zasięg ostrzeżenia w województwie Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 9

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/ 1
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
Ważność od godz. 23:00 dnia 24.01.2022 do godz. 12:00 dnia 25.01.2022
Przebieg Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 70%

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny mróz/ 1
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
Ważność od godz. 23:00 dnia 23.01.2022 do godz. 09:00 dnia 24.01.2022
Przebieg Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -16°C do -13°C. Wiatr o średniej
prędkości od 5 km/h do 15 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Konkurs dla dziennikarzy wystartował!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaprasza dziennikarzy prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych do udziału w konkursie z zakresu ekonomii społecznej.

Cele Konkursu:

Konkurs skierowany jest do dziennikarzy i twórców publikujących w mediach: prasie, radiu, telewizji i portalach internetowych. Zasięg medium to minimum teren jednej gminy z terenu województwa świętokrzyskiego.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace – zwane dalej Utworami poświęcone ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, które zostały opublikowane w środkach masowego przekazu w okresie 12 miesięcy przed datą wyznaczoną w ogłoszeniu jako termin składania/nadsyłania Utworów Konkursowych.

Konkursem objęte są wyłącznie prace, które dotyczą podmiotów/wydarzeń/inicjatyw, realizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.
Przykładowe formy Utworu nadesłanego do Konkursu:

  1. Reportaż.
  2. Wywiad.
  3. Relacja.
  4. Audycja.
  5. Film.
  6. Inna forma dziennikarska np. mieszana: artykuł i film.

Przykładowa tematyka artykułu/audycji dźwiękowej/realizacji filmowej/ fotoreportażu lub innej formy opublikowanego Utworu :

  1. Reportaż/fotoreportaż/audycja/video reportaż opisujący działalność podmiotu ekonomii społecznej.
  2. Wywiad w tym np. audycja video lub audio – np. z osobami, którym ekonomia społeczna pomogła wyjść ze stanu wykluczenia społecznego.
  3. Relacja z wydarzenia organizowanego przez podmiot ekonomii społecznej.

W ramach Konkursu zostaną przyznane 3 nagrody pieniężne:

O wyłonieniu zwycięzców decyduje Kapituła Konkursu. Nagrody zostaną przyznane autorom 3 zwycięskich prac, zgłoszonych do konkursu.

Termin nadsyłania prac konkursowych: 17.02.2022 r.

Regulamin konkursu, formularze, szczegóły:

www.es.umws.pl, www.swietokrzyskie.pro

Biuro projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce
bud. C2, III p., p. 301, 302, tel. 41 342 11 80, 41 342 11 40

Uwaga Interesanci!

Informuje się, że wejście do Urzędu następuje POJEDYNCZO Z ZAŁOŻONĄ MASECZKĄ

po uprzednim  kontakcie za pomocą domofonu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Złota