Wykaz Nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Lp Nr

działki

Pow. dz. ha. Nr dok. własności Położenie

działki

Opis

nieruchom.

Przeznacz.

nieruchom

Rodzaj

zabudowy

Czynsz

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Cześć dz.

334/2

0,12 KI1P/00026834/4 Złota Rola Na cele rolnicze niezabudowana 100 zł/rok

Termin wnoszenia czynszu : do 30 listopada każdego roku kalendarzowego.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Złota oraz na stronie internetowej urzędu w okresie od dnia 06.05.2022 r. do dnia  27.05.2022 r. a informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza na stronie internetowej Gminy Złota , prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości.

(-)Wójt Gminy Złota

9 maja zawyją syreny. To będą ćwiczenia.

OGŁOSZENIE

Informuję, iż w ramach ćwiczeń RENEGE-SAREX-22 organizowanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w dniach 9 – 13 maja 2022 roku odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

W dniu 9 maja 2022 roku na terenie województwa świętokrzyskiego nadane zostaną sygnały alarmowe (syrena) dotyczące zagrożenia z powietrza.

Wójt Gminy Złota

/-/ Tadeusz Sułek