Dyżur informacyjny dot pozyskiwania funduszy unijnych

plakat