Wyjątkowy Dzień Kobiet (foto, wkrótce wideo)

W środowe popołudnie w Sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych  w Złotej odbył się wyjątkowy koncert skierowany do Pań z gminy Złota. Okazją był Międzynarodowy Dzień Kobiet, a zaproszenie  na muzyczną ucztę skierowali do naszych Pań – Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek oraz Przewodniczący Rady Gminy Złota Adam Wypych.

Prowadzący imprezę Ireneusz Gołuszka, na co dzień Sekretarz Gminy Złota oraz Przewodniczący Rady Powiatu, zaprosił na scenę gwiazdę wieczoru – Michała Steciaka, tenora lirycznego, uczestnika znanego telewizyjnego show „The Voice of Poland”. Pan Michał pojawiał się tego wieczoru w trzech odsłonach. Nazywany polskim Andrea Boccellim muzyk wprowadził niezwykle nastrojowy klimat, który idealnie oddał atmosferę tego święta.

Z oryginalnym wspaniałym, występem zaprezentowali się uczniowie ZPO Złota, przygotowani przez nauczycieli Halinę Wojtasik, Ewę Zachariasz, Marka Purchlę oraz Roberta Siemieńca.

Dużym zaskoczeniem dla publiczności był brawurowy występ proboszcza parafii Złota, księdza dr Grzegorza Kaliszewskiego, który pokazał że na scenie czuje się naprawdę swobodnie.

Nie zabrakło również słodkiej niespodzianki dla wszystkich Pań, a zwieńczeniem koncertu był finałowy występ maestro Steciaka.

Podziękowano również paniom, gospodyniom szkoły, dyrektorce Marioli Warzechy oraz wicedyrektor Renaty Wojas, a także kierownikowi Gminnej Bibliotece Publicznej w Złotej Jolancie Piwowarskiej.

WKRÓTCE WIDEO

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 9 marca 2023 r.

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Szanowni Państwo,
Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje, podczas targów AGROTECH, Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa.

Nasi członkowie udzielać będą bezpłatnych konsultacji dla społeczeństwa w sprawach budowy i remontów obiektów budowlanych.

Zwracam się z prośbą o bezpłatne zamieszczenie załączonego komunikatu na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2023

trudny trudny trudny trudny trudny

Należności dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
należy wpłacać na rachunek bankowy
nr:
79 8509 0002 2004 4000 0404 0043

Świętokrzyski Fundusz Lokalny - nabór wniosków

Ponad 500 tys. zł dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa świętokrzyskiego. Sprawdź jak uzyskać dotację!

Od 6 marca do 31 marca 2023 r.  trwa nabór wniosków do Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Największego programu wsparcia dla organizacji pozarządowych, w województwie świętokrzyskim. Łączna pula środków wynosi ponad pół miliona złotych.

Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą ubiegać się o wsparcie w ramach czwartej edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. W sumie do społeczników z województwa świętokrzyskiego popłynęło już ponad 1,3 mln zł.

Aktywizacja lokalnego społeczeństwa to główny priorytet programu Świętokrzyski Fundusz Lokalny. Bardzo się cieszę, że nasza fundacja może wspierać kreatywne inicjatywy mieszkańców województwa świętokrzyskiego. W poprzednich edycjach organizacje i grupy nieformalne przedstawiły ponad 700 pomysłów na działania - mówi Paweł Kwietniewski, koordynator projektu.

Pierwsza edycja funduszu została zrealizowana w 2020 r. Od tamtej pory wartość złożonych wniosków przekroczyła 3,5 mln zł.

ogłoszenie

Proces składania wniosków jest bardzo prosty. Poprzez stronę www.swietokrzyskiegranty.pl można dowiedzieć się, jak aplikować oraz przedstawić pomysł na działanie. Na obecną chwilę mamy zarejestrowanych ponad 1000 aktywnych użytkowników. Na terenie wielu miejscowości będą prowadzone także spotkania informacyjne i szkoleniowe, współpracujemy w tym zakresie z samorządami - dodaje Paweł Kwietniewski.

Oferty należy złożyć poprzez generator wniosków on-line dostępny na stronie www.swietokrzyskiegranty.pl od 6 do 31 marca 2023 r. do godziny 23:59.

- Główną ideą funduszu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działalność społeczną oraz wzrost ilości oddolnych inicjatyw lokalnych. Przez ostatnie 3 lata udało nam się sfinansować 273 inicjatywy. Zgłoszone projekty cechowała przede wszystkim różnorodność: od warsztatów kulinarnych, festynów, spływów kajakowych, po szkolenia z udzielania pierwszej pomocy  - informuje Kamil Kołbuc, prezes Fundacji im. Stefana Artwińskiego.

Świętokrzyski Fundusz Lokalny jest realizowany dzięki środkom z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 - 2030. Operatorem regionalnym jest Fundacja im. Stefana Artwińskiego. Wszelkie dostępne informacje można znaleźć na stronie www.swietokrzyskiegranty.pl.

„POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY”

Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces rehabilitacji. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do Twoich obecnych możliwości zdrowotnych i polepszysz  swój stan zdrowia korzystając z pomocy specjalistów. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tę sytuację.

Jak przebiega przekwalifikowanie zawodowe?

W trakcie realizacji programu rehabilitacji kompleksowej przebywasz w Ośrodku gdzie zapewnione masz zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i pełne wyżywienie. Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów. Zaplanowany czas udziału w programie to od 4 do 6 miesięcy. Całość pobytu jest całkowicie bezpłatna. Warunkiem sukcesu jest Twój aktywny udział w zaplanowanych zajęciach ze wszystkich modułów.

Jeśli ze względu na stan zdrowia straciłeś jedyne źródło utrzymania będziesz mógł wystąpić o przyznanie stypendium rehabilitacyjnego, którego wysokość będzie uzależniona od Twojej frekwencji na zajęciach. Po zakończeniu pobytu w Ośrodku będziesz mieć zapewnione wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia lub uruchomienia działalności gospodarczej.

Przypominamy, że udział w projekcie jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.

Pobierz formularz zgłoszeniowy ze strony PFRON.

Zapraszamy do kontaktu: kielce@pfron.org.pl, tel. 41 230 97 00.