Narodowe Czytanie 2023 w Klubach SENIOR+

W pierwszych dniach września 2023 roku Kluby SENIOR+ z gminy Złota włączyły się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. Narodowe Czytanie to wydarzenie organizowane od 2012 roku pod patronatem Prezydenta RP, którego celem jest odkrywanie najważniejszych dzieł polskiej literatury, poprzez ich wspólne czytanie. Co roku udział w niej biorą instytucje z całej Polski, a także z poza granic kraju. Lekturą tegorocznej edycji wydarzenia była słynna powieść "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.

Do udziału w akcji Narodowego Czytania przystąpiły w tym roku Kluby SENIOR+ z Chrobrza i Pełczysk. Zaproszenie do wspólnej lektury przyjęli również zaproszeni gości: Wójt Gminy Złota - p. Tadeusz Sułek, Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego oraz Sekretarz Gminy Złota - p. Ireneusz Gołuszka, Przewodniczący Rady Gminy Złota - p. Adam Wypych, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej – p. Agnieszka Gil, Radna Gminy Złota – p. Barbara Górniak, Sołtys Pełczysk - p. Ryszard Górniak.

Zgromadzeni mogli wysłuchać m.in. fragmentów powieści dotyczących żniw, w których autorka składa hołd tym, którzy starają się własną pracą pomóc w odbudowie kraju. Orzeszkowa stara się docenić w utworze ludzi, którzy walczyli z utratą tożsamości narodowej, starali się coś zrobić, aby pomóc ojczyźnie. Próbowali oni zmienić sytuacje kraju, polepszyć gospodarkę, pamiętając jednocześnie o tradycji i korzeniach. Autorka opisując żniwa używa porównań i metafor. Ziemię i porastające je zboże zestawia ze złotem, jednym z najdroższych i najbardziej pożądanych metali szlachetnych. Zboże jest bardzo cenną wartością, natomiast mówiąc o pracownikach Orzeszkowa przytacza obraz mrowia. Jest to metafora dokładności działania, poświęcenia dla dobra ogółu.

„Nad Niemnem” to najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Powstawała w latach 1886–1887, a w formie książka ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości. Nad Niemnem cieszyło się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników. W Drugiej Rzeczypospolitej powieścią zainteresowało się kino. Ekranizację książki ukończono w 1939 roku, ale obraz zaginął w czasie II wojny światowej. Kolejny film nakręcono w połowie lat 80. XX wieku. Nad Niemnem to jeden najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.

Wybory do Izby Rolniczej