Wycieczka do Krakowa

Dzień 22 listopada 2023 r. uczniowie klas VI-VIII spędzili w Krakowie. Pod czujnym okiem wychowawczyń Pani Barbary Kasperkowicz, Pani Agnieszki Bystrzanowskiej i Pani Mirosławy Nowak -Wawreckiej wybrali się na wycieczkę, której głównym punktem była świetna zabawa w parku trampolin. Po trudach nauki należy się przecież odrobina rozrywki. Długo wyczekiwany wyjazd nie mógł się nie udać. Zabawa była przednia! Zmęczeni, ale zadowoleni uczniowie wrócili szczęśliwie do domów, ze zniecierpliwieniem wyczekując kolejnej wycieczki.

Autorka tekstu i zdjęć: Mirosława Nowak-Wawrecka, ZPO Złota.

wycieczka wycieczka

Odblaskowa szkoła. Zwyciężyła podstawówka w Złotej (wideo)

Uwaga! Ważne ogłoszenie!

Zarząd Koła PZW w Złotej zaprasza członków Koła na Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu  17.12.2021 r. o godz. 09:00 (1 termin). Jeżeli braknie kworum drugi termin o godz. 09:30. Zebranie odbędzie się w remizie OSP Niegosławice.

Jeżeli Zebranie się nie odbędzie z powodu braku kworum, Koło PZW w Złotej zostanie rozwiązane!

Prosimy kolegów o liczne przybycie.

Zarząd Koła PZW
w Złotej

Porządek Sesji Rady Gminy

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 29 listopada 2023 r. o godz. 9-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o funkcjonowaniu i przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota dotychczasowym dzierżawcom.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXII/242/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/86/2019 w sprawie określenia zakresu działania i zasad uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora w Gminie Złota .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/373/2023 z dnia 6 października 2023 roku w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Złota.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Złota z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pińczowskiemu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2023-2031.
 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski.
 3. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie obrad.

TRANSMISJA:
https://transmisjaobrad.info/channels/95/gmina-zlota

Nie tylko duże inwestycje

Dla lokalnej społeczności nie tylko duże inwestycje są ważne, równie istotne są mniejsze projekty, które przyczyniają się do zachowania infrastruktury publicznej oraz poprawiają jakość korzystania z usług publicznych.

W Miernowie, na budynku byłej szkoły podstawowej przeprowadzono remont pokrycia dachowego, środki na sfinansowanie prac pochodziły z budżetu gminy Złota.

Zmodernizowano parking przy budynku po byłym posterunku policji w Złotej oraz drogę dojazdową. Przypomnijmy, że do tej lokalizacji przeniesiony został Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej oraz Referat Oświaty.

UG

inwestycje

inwestycje

Dzień Praw Dziecka w Przedszkolu

,,Moje prawa – ważna sprawa! Ja się bawić prawo mam.

 Mam też prawo do rodziny, żebym nigdy nie był sam!

Mogę uczyć się i pytać, bo nie wszystko jeszcze wiem.

I bezpieczny powinienem być, by rosnąć dzień za dniem.

 Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić też nie może mnie.

 Dzieci wszystkich krajów świata pamiętajcie prawa swe!''

,,Moje prawa” Dominika Góra

 20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji Prawach Dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka świętowany był również w Przedszkolu w Złotej 20 listopada 2023r. w ramach akcji organizowanej przez UNICEF.

Dzieci w tym dniu przyszły ubrane na niebiesko, jako symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.  We wszystkich grupach przedszkolnych zostały przeprowadzone zajęcia o prawach dziecka z wykorzystaniem ciekawych materiałów edukacyjnych oraz odbyły się rozmowy na temat praw dzieci. Nadrzędnymi prawami, które dzieci poznały w tym dniu w przedszkolu były: prawo do zabawy, prawo do miłości, prawo do szacunku oraz zdobywania wiedzy.

Przedszkolaki obejrzały również prezentację pt.„Prawa dziecka ”oraz wykonały prace plastyczne pt. „Znam swoje prawa”. Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest bowiem kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacjach naruszania własnych praw.

praw dziecka

Bezpłatne badania mammograficzne - 7.12

Mammo-Med Sp. z o.o. Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych zaprasza mieszkanki Na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi - Etap Podstawowy finansowane przez Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania zostaną przeprowadzane w Mammobusie specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb mammografii.

W miejscowości Złota badania chcielibyśmy wykonywać w dniu 7.12.2023r będziemy pracować w godzinach 9.00-15.00 na placu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Złotej.

Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie od 50 do 69 roku życia.
Rejestracja telefoniczna: 58 325 76 02, 58 325 76 05.

Źródło: Mammo-Med Sp. z o.o, Al. Grunwaldzka 56, 80-241 Gdańsk, tel. 58 325 76 00

Budowa żłobka w Złotej

Gmina Złota w ramach rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 600 tys. złotych przeznaczone  na budowę Żłobka w Złotej oraz na  zakup i montaż niezbędnego wyposażenia. Dzięki rządowemu wsparciu  powstanie 15 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3, w ramach programu Maluch+.

Budynek powstanie przy ul. Parkowej w pobliżu budynku Zespołu Placówek Oświatowych.

żłobek

Komunikat meteorologiczny z godz. 05:30 dnia 23.11.2023

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.
Zjawiska Opady marznące.
Obszar województwo świętokrzyskie.
powiaty: jędrzejowski, Kielce, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki,
włoszczowski.
Sytuacja meteorologiczna Strefa opadów śniegu rozciągająca sie od Mazur, przez Mazowsze po Górny Śląsk, wolno
przemieszcza się na południowy wschód. Śnieg będzie stopniowo przechodzić w opady
deszczu, miejscami marznące i powodujące gołoledź. Wystąpienie opadów marznących
spodziewane jest w ciągu najbliższych 2 do 3 godzin.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 98

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
Ważność od godz. 15:00 dnia 23.11.2023 do godz. 06:00 dnia 24.11.2023
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 80
km/h, z południowego zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 70%