Mistrzowie Agro

Na prośbę redakcji dziennika "Echo Dnia" publikujemy poniższą informację:

"Miło nam poinformować o rozpoczęciu głosowania w kolejnej edycji akcji MISTRZOWIE AGRO – największym plebiscycie sołeckim i rolniczym w Polsce, prowadzonym w naszym województwie przez „Echo Dnia” oraz ogólnopolski serwis i magazyn „Strefa Agro”.

Laureaci konkursu zostaną wybrani najpierw w głosowaniu w powiatach, następnie na szczeblu wojewódzkim, a ostatecznie w skali całego kraju.

Serdecznie gratulujemy uzyskania nominacji z Państwa gminy kandydatów w następujących kategoriach:

Koło Gospodyń Wiejskich Roku:

KGW Złocowianki, KGW w Chrobrzu Chrobrzanki, KGW w Nieprowicach, KGW w Stawiszycach

Lider Społeczności Roku:

Jolanta Piwowarska

Sołectwo Roku:

Sołectwo Chroberz, Sołectwo Niegosławice, Sołectwo Nieprowice, Sołectwo Pełczyska, Sołectwo Wojsławice, Sołectwo Wola Chroberska

Sołtys Roku:

Dariusz Kłos, Ryszard Górniak

Agroturystyka Roku:

Agroturystyka Przy Chroberskiej Nidzie

Tak liczne nominacje są wyrazem uznania i docenienia pracy rolników, sołtysów, sołectw, kół gospodyń wiejskich oraz liderów społeczności. Prosimy o poinformowanie zgłoszonych kandydatów o uzyskaniu nominacji oraz o zamieszczenie informacji o starcie akcji na Państwa stronie internetowej.

Wszystkie ważne informacje o plebiscycie można znaleźć w naszym serwisie internetowym pod adresem www.echodnia.eu/swietokrzyskie/agro

Tegoroczna edycja akcji została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa."

Informacja dot. Nieodpłatnych Porad Prawnych w 2024 roku na terenie Powiatu Pińczowskiego

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji zlokalizowane są w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Pińczowie

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530

Wizytę w punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, można umówić:

https://np.ms.gov.pl/%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie/pi%C5%84czowski

Bezpośredni numer telefonu do radców prawnych, adwokatów i doradcy obywatelskiego:

41 357 60 01 wew. 212

NIEODPŁATNA  POMOC  PRAWNA I MEDIACJA
PROWADZĄCY DNI  I  GODZINY
radca prawny i adwokat

radca prawny, mediator  ANETA JAROSZCZYK

adwokat  ANNA SZENIAWSKA

poniedziałek:   7.30 – 11.30

wtorek:             7.30 – 11.30

środa:               7.30 – 11.30

czwartek:         7.30 – 11.30

piątek:              7.30 – 11.30

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJA
 Stowarzyszenie Sursum Corda

ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

adwokat  ANNA SZENIAWSKA

adwokat  SYLWIA MOLENDA

adwokat  KATARZYNA KASZOWICZ-NAWROT

poniedziałek:   11.30 – 15.30

wtorek:             11.30 – 15.30

czwartek:         11.30 – 15.30

piątek:              11.30 – 15.30

Stowarzyszenie Sursum Corda

ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

doradca obywatelski, radca prawny
ANETA JAROSZCZYK

środa:               11.30 – 15.30

Osobie uprawnionej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście, z wyłączeniem środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 8. ust. 8.

Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osobom, o którym mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub miejscu,
w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się
na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składają Staroście Pińczowskiemu, w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów z dopiskiem „Nieodpłatna Pomoc Prawna - Wydział Spraw Społecznych”, lub w formie elektronicznej na adres: poradyprawne@pinczow.net, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od Starosty Pińczowskiego drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

 

IX Kielecki Marsz Katyński - Kielce, 12 kwietnia 2024

W piątek 12 kwietnia 2024 roku o godz. 12.00 na Placu Artystów rozpocznie się IX Kielecki Marsz Katyński. Wydarzenie organizowane jest w ramach upamiętnienia ofiar Zbrodni Katyńskiej w jej 84. rocznicę. Zapraszamy do uczestnictwa!

Program:

Wydarzenia towarzyszące:

Organizatorzy:
Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyńska”

Współorganizator:
Kuratorium Oświaty w Kielcach

Partnerzy:
Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce, Starosta Powiatu Kieleckiego, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, Karpacki Oddział SG, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach, 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej, Kielecki Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich, Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Areszt Śledczy w Kielcach, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kielcach, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach, Świętokrzyskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. w Kielcach

Patroni medialni:
Radio Kielce, TVP3 Kielce, Radio eM Kielce, Echo Dnia, Telewizja Świętokrzyska

Zbrodnia Katyńska
Wiosną 1940 r., wykonując uchwałę Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r., sowiecka policja polityczna – NKWD – wymordowała blisko 22 tys. obywateli Rzeczypospolitej. Było wśród nich 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych w okupowanej przez Związek Sowiecki wschodniej części Polski.

Oficerów z obozu kozielskiego rozstrzelano w Katyniu, jeńców ze Starobielska – w Charkowie, natomiast policjantów z Ostaszkowa – w Kalininie. Kolejne egzekucje przeprowadzono w więzieniach w Mińsku, Kijowie, Charkowie i Chersoniu. Władze ZSRS postanowiły zgładzić tysiące bezbronnych Polaków, ponieważ nie ulegli oni prowadzonej wobec nich propagandzie i pozostali patriotami, gotowymi walczyć z sowieckim okupantem o wolną Ojczyznę.

W 2007 roku Sejm RP na 13 kwietnia ustanowił Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.