Słoneczny Dzień Dziecka (galeria zdjęć)

W środowe przedpołudnie najmłodsi mieszkańcy naszej gminy uczestniczyli w obchodach Gminnego Dnia Dziecka. Impreza rozpoczęła się na stadionie w Złotej, a na dzieci czekało wiele atrakcji m.in.: dwie, ogromne zjeżdżalnie, dmuchany plac zabaw, wata cukrowa oraz popcorn, a także zabawy z animatorką.

Uroczystszego rozpoczęcia dokonał Wójt Gminy Złota Waldemar Podsiadło, który życzył dzieciom i młodzieży dobrych ocen i udanej zabawy. Głos zabrała również Dyrektor ZPO Złota Mariola Warzecha, której towarzyszyła Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Jolanta Piwowarska.

W tym wyjątkowym dniu Złotą odwiedziło mnóstwo osób, a uśmiechy na twarzach najmłodszych były najlepszą nagrodą dla Organizatorów.

Widzimy się za rok!

Komunikat meteorologiczny z godz. 12:08 dnia 29.05.2024

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska Burze
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
oraz powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, skarżyski,
starachowicki, włoszczowski
Sytuacja meteorologiczna Głęboka konwekcja zaczyna się rozwijać. Obecnie burze nie są obserwowane, ale w ciągu
godziny spodziewany jest ich rozwój, który stopniowo będzie się nasilać. Główne zagrożenie
to punktowo nawalne opady deszczu do 10-15mm/10min ( niewykluczone kumulacje do około
40 mm w czasie trwania zjawisk burzowych) oraz grad o średnicy do 2-3 cm. Zagrożenie
porywami wiatru jest mniejsze, ale w pojedynczych przypadkach nie można wykluczyć
porywów do 80-90 km/h.

Zapraszamy Seniorów z terenu Gminy Złota do zapisów na bezpłatny wyjazd na SENIORALIA

Impreza plenerowa pod nazwą Senioralia odbędzie się w dniu 13 czerwca (czwartek) br. na terenie Parku Zdrojowego w Busku-Zdroju. W ramach programu liczne stoiska i występy artystyczne, w tym również występ  reprezentantów Gminy Złota - zespołu Senioritki z Klubu Senior+ w  Złotej.

Zapisy przyjmujemy do dnia 11 czerwca w najbliższym miejscu zamieszkania  Klubie SENIOR+.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisu!

senioralia

Darowizny przyznawane przez Fundację KGHM Polska Miedź

Fundacja KGHM Polska Miedź przyznaje i przekazuje darowizny  na działania zgodne z celami statutowymi Fundacji, w tym na działania w zakresie:

  1. ochrony zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych w przypadku osoby fizycznej jako wnioskodawcy;
  2. realizacji projektów w czterech obszarach tj. „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo”, „Nauka i edukacja”, „Sport i rekreacja” i „Kultura i tradycje” w przypadku osoby prawnej (instytucji) jako wnioskodawcy.

Nabór Wniosków odbywa się w sposób ciągły, a Wnioskodawca może jednorazowo złożyć więcej niż jeden Wniosek, pamiętając przy tym, że do każdego Wniosku wymagany jest komplet dokumentów.

Podstawą ubiegania się o Darowiznę przez Wnioskodawcę jest złożenie prawidłowo wypełnionego Wniosku wraz z załącznikami, których wzory udostępnione są na stronie internetowej Fundacji pod adresem: www.fundacjakghm.plotwiera się w nowej karcie w zakładce „Złóż wniosek”. Wzór „Wniosku o udzielenie darowizny osobie fizycznej ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź” oraz Wzór „Wniosku o udzielnie darowizny dla instytucji ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź” stanowią odpowiednio Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć Wniosek wraz z załącznikami pocztą tradycyjną na adres: Fundacja KGHM Polska Miedź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin.

Więcej informacji na temat naborów:

Ostrzeżenie: Burze

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 81
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 05:13 dnia 29.05.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(54), jędrzejowski(55), kazimierski(57), Kielce(57), kielecki(57), konecki(53),
opatowski(55), ostrowiecki(55), pińczowski(57), sandomierski(54), skarżyski(54),
starachowicki(54), staszowski(54), włoszczowski(53)
Ważność od godz. 12:00 dnia 29.05.2024 do godz. 22:00 dnia 29.05.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30
mm do 40 mm, oraz porywy wiatru lokalnie do 90 km/h. Lokalnie grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/2 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 12:00/29.05 do
22:00/29.05.2024 deszcz 40 mm, porywy 90 km/h, grad. Dotyczy powiatów: wszystkie
powiaty.

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 153

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 153
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. 12:00 dnia 29.05.2024 do godz. 00:00 dnia 30.05.2024
Obszar: zlewnie Wisły, Narwi, Bugu oraz zlewnie dopływów Pregoły i Niemna (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych

Raport o stanie Gminy - debata

INFORMACJA
Przewodniczącego Rady Gminy Złota
dotycząca zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Złota za 2023 r.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) Wójt Gminy Złota przedstawia Radzie Gminy Złota Raport o stanie Gminy Złota za rok 2023 w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Informuję, że na sesji Rady Gminy Złota, która odbędzie się w czerwcu 2024 roku w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej, Rada Gminy rozpatrzy przedstawiony przez Wójta Raport o stanie gminy za 2023 r.

Podczas obrad sesji podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi Gminy Złota z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym Raport o stanie gminy rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 10 mieszkańców gminy Złota.

Po zakończeniu debaty nad Raportem, Rada Gminy w Złotej przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.

W debacie nad Raportem o stanie gminy Złota za 2023 r. zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Złota, pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia 14 czerwca 2024 r. (piątek) do godziny 15.30 sekretariacie Urzędu Gminy w Złotej, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota.

Formularze zgłoszenia do debaty są dostępne poniżej, a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Złotej.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 14 czerwca 2024 r. nie będą rozpatrywane.

Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Złota, 28.05.2024 r. 

Przewodniczący
Rady Gminy Złota
Lucjan Adamczyk

 Załączony formularz zgłoszenia  nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.

Policja zaprasza na debatę

Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie organizuje debatę społeczną pn. ,,Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2024 roku o godz. 10:00 w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej POKSTiR w miejscowości Pińczów ul. Republiki Pińczowskiej 42.

Tematem spotkania i dyskusji z mieszkańcami będą:

1 . Cyberzagrożenia

2 . Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

3 . Bezpieczeństwo osób starszych

4 . Bezpieczeństwo lokalne na terenie Gminy Pińczów

Ewentualnych informacji w sprawach związanych z debatą udzieli asp. Dawid Mucha tel. (47) 80 53 256.

Opr. PN. Źródło: KPP w Pińczowie

Zapraszamy naszych najmłodszych mieszkańców

dzien dziecka

Porządki po ulewach

Koszenie, sprzątanie, udrażnianie rowów – pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Złota, porządkują skutki intensywnych opadów, które przeszły kilka dni temu nad naszą gminą.

Wykorzystywany jest posiadany przez urząd własny park maszynowy, a prace trwają  od godziny 7:00 do 19:00.

W pierwszej kolejności odmulane są drogi i rowy. Oprócz tego, na bieżąco wykaszane są również pobocza dróg gminnych, a efekty już widać.

porzadki