Przymrozki/1

Zjawisko/Stopień zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(43), jędrzejowski(44), kazimierski(45), Kielce(45), kielecki(45), konecki(41), opatowski(44), ostrowiecki(44), pińczowski(45), sandomierski(43), skarżyski(42), starachowicki(43), staszowski(43), włoszczowski(42)
Ważność od godz. 00:00 dnia 10.05.2024 do godz. 07:00 dnia 10.05.2024
Prawdopodobieństwo 70%
Przebieg Prognozowany jest lokalny spadek temperatury powietrza do około 1°C, przy gruncie do około -2°C.

Nabór wniosków Świętokrzyski Fundusz Lokalny

1 386 000 złotych dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa świętokrzyskiego na lata 2024-2026 . Sprawdź jak uzyskać dotację!

W ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 r. Fundacja im. Stefana Artwińskiego ponownie została operatorem Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Dzięki podpisanej umowie z dnia 2 kwietnia 2024 roku, pomiędzy Narodowym Instytutem Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego a Fundacją im. Stefana Artwińskiego Operator obejmie wsparciem organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z województwa świętokrzyskiego na łączną kwotę 1 386 000 złotych.

Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą ubiegać się o wsparcie w ramach piątej edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. W przypadku młodych organizacji wsparcie finansowe wynosi od 2000 do 6000 złotych, natomiast grup nieformalnych od 2000 do 5000 złotych. W sumie do społeczników z województwa świętokrzyskiego popłynęło już ponad 1,8 mln złotych.

Składanie wniosków do tegorocznej edycji konkursu potrwa od 9 do 31 maja 2024 r.  Proces składania wniosków jest bardzo prosty. Oferty należy składać poprzez generator wniosków on-line dostępny na stronie www.swietokrzyskiegranty.pl. Poprzez stronę internetową można dowiedzieć się, jak aplikować oraz przedstawić pomysł na działanie.

Aktywizacja lokalnego społeczeństwa to główny priorytet programu Świętokrzyski Fundusz Lokalny. Bardzo się cieszę, że nasza fundacja może wspierać kreatywne inicjatywy mieszkańców województwa świętokrzyskiego. W poprzednich edycjach organizacje i grupy nieformalne przedstawiły ponad 1000 pomysłów na działania - mówi Kamil Kołbuc, prezes Fundacji im. Stefana Artwińskiego.

Pierwsza edycja funduszu została zrealizowana w 2020 roku. Od tamtej pory wartość złożonych wniosków przekroczyła 4 mln złotych. Główną ideą funduszu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w  działalność społeczną oraz wzrost ilości oddolnych inicjatyw lokalnych. Przez ostatnie 4 lata udało nam się sfinansować 375 inicjatyw. Zgłoszone projekty cechowała przede wszystkim różnorodność: od warsztatów kulinarnych, festynów, spływów kajakowych, po szkolenia z udzielania pierwszej pomocy  - informuje Kamil Kołbuc, prezes Fundacji im. Stefana Artwińskiego.

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWE FIO NA LATA 2021-2030. REGIONALNYM OPERATOREM PROJEKTU JEST FUNDACJA IMIENIA STEFANA ARTWIŃSKIEGO W KIELCACH.

nabór nabór nabór

Więcej czasu na złożenie wniosków

Do 17 czerwca br. minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski wydłużył w tym roku termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Zmiany do wniosków do 1 lipca br.

Zmiana terminów dotyczy płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego oraz działań obszarowych w ramach II filaru WPR.

Opóźnienia

W przypadku opóźnienia będzie jednak stosowane zmniejszenie płatności w wysokości 1 proc. należnej kwoty płatności za każdy dzień roboczy.

Rozporządzenie w tej sprawie zostanie wkrótce opublikowane.

Międzynarodowy Dzień Tańca w ZPO (foto, wideo)

W Zespole Placówek Oświatowych w Złotej obchodzono Międzynarodowy Dzień Tańca. Święto to zostało ustanowione w 1982 roku przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ang. International Theatre Institute, ITI) będącego pod auspicjami UNESCO (ITI-UNESCO).

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Świętokrzyski Kurator Oświaty.  Organizatorem tego przedsięwzięcia był Pan Marek Purchla, który z pasją troszczy się o kondycję fizyczną naszych uczniów i w różnorodny sposób zachęca wszystkich do aktywnego spędzania czasu. Na tę okoliczność dzieci z grup przedszkolnych 3,4,5,6 – latków wraz ze swoimi wychowawcami i nauczycielami wspomagającymi ich pracę oraz uczniowie klas IV – VIII przygotowali układy choreograficzne do wybranych przez siebie utworów muzycznych. Uczniowie klas I – III porwali wszystkich do tańca w rytm Kaczuszek.

Występy naszych milusińskich uświetniły starannie dobrane stroje, a nawet specjalnie przygotowana przez grupę Motylki scenografia. Każdy zespół, dzięki współpracy z rodzicami, prezentował się znakomicie! Było dynamicznie i kolorowo. Cieszy nas fakt, że uczniowie klas starszych przejęli inicjatywę, wykazali się kreatywnością i stali się pomysłodawcami ruchu scenicznego i kostiumów, a także zaangażowali w taniec swoich nauczycieli. Tym razem wychowawczyni klasy VII stała się pokorną uczennicą swoich uczniów. Na zakończenie tego wesołego dnia wszyscy uczestnicy imprezy integracyjnie zatańczyli ulubioną belgijkę.

Nagrodę za trud wielogodzinnych ćwiczeń i poniesiony wysiłek przygotowała niezawodnie Rada Rodziców, która postarała się, by w dniu dzisiejszym było nie tylko kolorowo i radośnie, ale również słodko. Osobom, które w jakikolwiek sposób wsparły dzisiejszą zabawę, z całego serca DZIĘKUJEMY!

Autor tekstu: Barbara Nowakowska. Autor zdjęć: Mirosława Nowak – Wawrecka, Barbara Nowakowska, Małgorzata Gołuszka.

taniec

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Złota

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 17 maj 2024 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby i rodzaju Stałych Komisji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Złota.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złota.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Złota.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę LVII/408/2024 z dnia 27 marca 2024 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Złota.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Złota.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2024-2031.
 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski.
 3. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Złota

Lucjan Adamczyk

Transmisja obrad: https://transmisjaobrad.info/channels/95/gmina-zlota

Informacja dla pacjentów

Informujemy pacjentów Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej, że poczekalnia ośrodka zdrowia jest czynna od godziny 7:30. Rejestracja rozpoczyna się od godz. 8:00, a SZOZ w Złotej jest otwarty do godziny 18:00.

ośrodek zdrowia

Tydzień Bibliotek

Tydzień Bibliotek