Szkody powodowane przez bobry

Urząd Gminy w Złotej zwraca się z prośbą o zgłaszanie miejsc na terenie naszej gminy, gdzie przy ciekach wodnych znajdują się żeremia bobrów. Najczęściej szkody powodowane przez bobry wynikają z budowy przez nie tam na ciekach i zatykaniu przepustów drogowych. Powoduje to zalewanie przyległych pól i blokowanie swobodnego przepływu wody.

Informacje uzyskane od Państwa z lokalizacją siedlisk bobrowych posłużą do złożenia wniosku do RDOŚ o kontrolowane ograniczenie populacji.

Informacje z lokalizacją można zgłaszać osobiście w urzędzie (parter pokój 2a), e-mailem na adres: bystrzanowski@gminazlota.pl lub telefonicznie pod numer 41 3561 601 wew.16 lub 600 553 185 do 31 sierpnia 2024 r

Rozpoczynamy budowę żłobka

W dniu 9 maja 2024 r., nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy pod inwestycję budowy żłobka w Złotej. Przekazania ze strony samorządu Gminy Złota dokonał Waldemar Podsiadło – Wójt Gminy Złota. Wykonawcą robót będzie Spółdzielnia Rzemieślnicza w Busku—Zdroju.

Termin wykonania inwestycji to 12 miesięcy od daty podpisania umowy, czyli do maja 2025 roku. Wartość projektu, który obejmować będzie nowy budynek z wyposażeniem i ekologicznym ogrzewaniem (pompa ciepła), plac zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół żłobka wyniesie 2 145 000 zł.

żłobek