Zapraszamy naszych najmłodszych mieszkańców

dzien dziecka

Porządki po ulewach

Koszenie, sprzątanie, udrażnianie rowów – pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Złota, porządkują skutki intensywnych opadów, które przeszły kilka dni temu nad naszą gminą.

Wykorzystywany jest posiadany przez urząd własny park maszynowy, a prace trwają  od godziny 7:00 do 19:00.

W pierwszej kolejności odmulane są drogi i rowy. Oprócz tego, na bieżąco wykaszane są również pobocza dróg gminnych, a efekty już widać.

porzadki

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Złota

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 4 czerwiec 2024 r. o godz. 9-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/409/2024 z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2024.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
7.    Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2024-2031.
8.    Interpelacje i zapytania.
9.    Wolne wnioski.
10.   Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
11.   Zamknięcie obrad.

Wycieczka do Wrocławia

W dniu 20  maja  uczniowie klas IV – VIII Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej wraz z opiekunami: Panią Dyrektor Mariolą Warzechą, Panią Agnieszką Bystrzanowską, Panią Małgorzatą Gołuszką i Panią Mirosławą Nowak-Wawrecką pojechali na trzydniową  wycieczkę do Wrocławia. Swoją podróż rozpoczęli już o 5 rano, aby po 7 godzinach rozpocząć zwiedzanie. Pierwszym punktem w programie była Palmiarnia w Wałbrzychu, która należy do Zamku Książ. Znajduje się tam rzadka kolekcja drzew bonsai, kaktusów i bambusów w bogato zdobionej szklano-ceglanej szklarni. Następnym miejscem, które odwiedzili uczestnicy wycieczki był Zamek Książ. Podczas zwiedzania Zamku poznali jego historię i podziwiali piękne ogrody i tarasy otaczające  zamek.

Drugi dzień wycieczki rozpoczął się  od spaceru po mieście. Z panią przewodnik  i wszyscy ruszyli na podbój miasta, a w nim  m.in. Ostrów Tumski, Katedrę, Stare Jatki,  późnogotycki Ratusz. Następnie uczestnicy udali się do Sky Tower, a tam z punktu widokowego drugiego z najwyższych wieżowców w Polsce podziwiali panoramę Wrocławia. Budynek liczy pięćdziesiąt jeden pięter i 212 metrów wysokości. Kolejnym punktem na trasie zwiedzania było do  wrocławskie centrum wiedzy o wodzie - Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis, które łączy walory edukacyjne z zabawą, a to wszystko za sprawą interaktywnej wystawy. Każda sala Hydropolis jest obudowana multimedialnymi tablicami z ciekawostkami na temat przełomowych odkryć podwodnego świata, natury wody i sposobu jej wykorzystania przez człowieka, a także modele statków, łodzi i innych konstrukcji.

Trzeci dzień wycieczki rozpoczął się wizytą w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, gdzie znajduje się Panorama Racławicka. Niezwykłe dzieło stworzone przez zespół malarzy pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Wyjątkowość tego miejsca polega na tym, że obraz zajmuje całą powierzchnię ścian. Przed płótnem znajdują się  przedmioty idealnie dopasowane do obrazu.  Kolejnym punktem wycieczki  było oglądanie przepięknie kwitnącego Ogrodu Japońskiego, spacer po Pergoli i  podziwianie Hali Stulecia, a następnie ZOO i Afrykarium. Podziw wzbudziły okazy ryby i rośliny z mórz i oceanów. Spacerując po całym ogrodzie zoologicznym można było poznać zwierzęta z całego świata.  Relaks po długiej wędrówce przyniósł w rejs statkiem po Odrze.

Uczniowie nieco zmęczeni, ale zadowoleni i uśmiechnięci pożegnali Wrocław. Wycieczka na długo pozostanie w ich pamięci.

Tekst: Agnieszka Bystrzanowska. Zdjęcia: Mirosława Nowak-Wawrecka

wrocław