Koncert muzyki sakralnej

W kościele parafialnym pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Złotej odbył się koncert muzyki sakralnej w ramach XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz. To wyjątkowe spotkanie z muzyką poprowadziła Katarzyna Sroka, która również zaprezentowała swój talent w utworach na fortepian.

Złocki koncert uświetnili swoimi interpretacjami klasyków Joanna Nawrot - sopran, Piotr Maciejowski- tenor oraz Jan Żądło - baryton.

W programie znalazły się utwory W. A. Mozarta, G. Verdiego, G. Pucciniego oraz G. F. Handla.

Na zakończenie koncertu uczestnikom i organizatorom podziękował Wójta Gminy Złota Waldemar Podsiadło.

fot. Paweł Bochniak

W niedzielę zapraszamy do Złotej

W niedzielę zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie muzyczne. W murach złockiej świątyni odbędzie się koncert muzyki sakralnej w ramach XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz.

W programie znajda się utwory W. A. Mozarta, G. Verdiego, G. Pucciniego oraz G. F. Handla, w wykonaniu wirtuozów – sopranistki Joanny Nawrot, tenora Piotra  Maciejowskiego, barytona Jana Żądło, Klary Janus, Katarzyny Sroki (fortepian).

Początek koncertu godz. 13:00 – kościół parafialny pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej.

jamroz

Lipcowy wyjazd na baseny mineralne do Kazimierzy Wielkiej

Kluby SENIOR+ z terenu gminy Złota zapraszają Seniorów na lipcowy wyjazd  na baseny mineralne do Kazimierzy Wielkiej, który odbędzie się w dniu 10  lipca (środa) br.

W atrakcyjnej cenie dostępne wszystkie aktualnie oferowane atrakcje  kazimierskiego ośrodka: baseny mineralne, strefa saun, grota solna,  baseny, jacuzzi.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisu!

Szczegóły na plakacie poniżej.

baseny

Klub SENIOR+ w Chrobrzu zaprasza na spotkanie w ramach akcji "Bezpieczny Senior"

Klub SENIOR+ w Chrobrzu zaprasza na profilaktyczne spotkanie w ramach
akcji "Bezpieczny Senior".

Bezpieczeństwo osób starszych - spotkanie z dzielnicowym.

Szczegóły na plakacie poniżej.

klub

Dowóz i Odwóz dzieci do Przedszkola

Zgodnie z informacją o dowozie i odwozie dzieci do Przedszkola Samorządowego w Złotej w okresie 1 lipca do 31 lipca, godziny przejazdu autobusu szkolnego będą odbywać się według następującego rozkładu:

Dowóz dzieci do Przedszkola:

Nieprowice 710;;

Chroberz  715;

Wola Chroberska 720;

Odrzywół  725 ;

Stawiszyce 735 ;

Złota 745

Oś Graby 750;

Niegosławice 755;

Odwóz dzieci z Przedszkola:

Oś Graby 1225;

Odrzywół  1240 ;

Wola Chroberska 1245;

Probołowice 1255;

Stawiszyce 1300

Złota 1310;

Niegosławice 1315;

Nieprowice 1317

Chroberz 1320

gimbus

 

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja oraz edukacja prawna w 2024 r.

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać Cię na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Pińczowskiego.

Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. Pomoc świadczona jest na podstawie ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

pomoc

ulotka

Zapraszamy na Sesję Rady Gminy Złota

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 25 czerwca 2024 r. o godz. 9-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Debata nad „Raportem o stanie Gminy Złota za 2023 rok.”
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota wotum zaufania.
 7. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
 9. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2023 rok.
 10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP i kandydata na strażaka ratownika OSP z terenu Gminy Złota, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia przez Gminę Złota Gminie Czarnocin zadania publicznego z zakresu przewozu dzieci do szkoły.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr XLVII/338/2023 Rady Gminy Złota z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Złota " Korpus Wsparcia Seniorów " na rok 2024- Moduł II.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania a także w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania tych usług.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji przez Gminę Złota, nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Gminie Złota.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
 19. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Złota za 2023 rok.
 20. Informacja o działalności Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego  sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej za 2023 rok.
 23. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Złota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
 25. Podjęcie uchwały sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2024-2031.
 26. Interpelacje i zapytania.
 27. Wolne wnioski.
 28. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 29. Zamknięcie obrad.

Przywóz i odwóz dzieci do Przedszkola - informacja

Wójt Gminy Złota informuje, że do końca czerwca zapewnia przywóz i odwóz dzieci do Przedszkola w Złotej według dotychczasowych zasad.

Od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 lipca 2024 r. nowe godziny odwozu i przywozu zostaną podane na stronie internetowej Urzędu Gminy Złota i ZPO Złota.

Uroczystości w ZSCKR Chroberz

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w  Chrobrzu odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024.

W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście, w tym Wójt Gminy Złota Waldemar Podsiadło. Obecni byli także przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, zaprzyjaźnionych uczelni wyższych - Politechniki Świętokrzyskiej,  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a także instytucji; Stadniny Koni Michałów, ODR Pińczów, ARiMR Pińczów, byli dyrektorzy szkoły – Józef Łagowski, Tadeusz Sułek oraz Jerzy Trzepatowski.

Gospodarzem uroczystości była dyrektor szkoły Anna Lach, która podsumowała mijający rok szkolny, wyraziła dumę z osiągnięć uczniów oraz podziękowała nauczycielom za ich wysiłek i zaangażowanie. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody.

Po części oficjalnej wystąpili uczniowie naszej szkoły, którzy wykonali tańce średniowieczne poprzedzone piękną interpretacją „Bogurodzicy” przez Blankę Łabędzką. Następnie już „na wesoło” młodzież przedstawiła skecz pt. „Ciężki los ucznia”.

zsckr zsckr zsckr zsckr

Zdjęcia: ZSCKR Chroberz

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024

W piątek 21 czerwca 2024 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024. W hali sportowej odbył się z tej okazji uroczysty apel. Akademia rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu.

Potem w roli głównej wystąpili po raz ostatni absolwenci naszej szkoły. Uczniowie wierszem i piosenką podziękowali dyrekcji, nauczycielom,  pracownikom oraz rodzicom.  Na zakończenie występu ósmoklasiści zostali pożegnani przez swoich młodszych kolegów z klasy siódmej i otrzymali od nich upominki.

Pan Wójt Waldemar Podsiadło wręczył  Nagrodę Wójta Gminy Złota  najlepszemu tegorocznemu absolwentowi – Rozalii Mnich.

Następnie Pani Dyrektor Mariola Warzecha wręczyła dyplomy i nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce, stuprocentową frekwencję  i sukcesy osiągnięte w konkursach.

Kolejnym etapem uroczystości były nagrody i wyróżnienia:

-  dla uczniów klasy IVa za najwyższą średnią klasy w szkole (otrzymali Puchar ufundowany prze dyr. szkoły wypełniony słodyczami),

- dla uczennicy Wiktorii Nowak za najwyższą średnią ocen w szkole,

- dla Wiktora Litwińskiego za pasję, wytrwałość i godne  reprezentowanie szkoły w zawodach pływackich.

Uczniowie z dumą odebrali zasłużone wyróżnienia.

Wdzięczni absolwenci wraz z Radą Rodziców podziękowali wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.

Autor tekstu: Agnieszka Bystrzanowska. Zdjęcia: Małgorzata Gołuszka.

zakonczenie

zakonczenie