Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 63

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny deszcz z burzami/ 2
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
Ważność od godz. 00:00 dnia 04.06.2024 do godz. 22:00 dnia 04.06.2024
Przebieg Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość
opadu miejscami od 60 mm do 80 mm, lokalnie skumulowane sumy opadów do 90 mm.
Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Ostrzeżenie może być kontynuowane z wyższym stopniem.

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0

Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Widzi też, jakie firmy i instytucje sprawdzały jego numer PESEL i z jakiego powodu. Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL np. przed udzieleniem pożyczki.

W związku ze wzrostem przestępczości z wykorzystaniem skradzionych danych osobowych* Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik aplikacji mObywatel 2.0 może:

Zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Zastrzeżenie numeru PESEL zabezpiecza przed niechcianym kredytem lub zakupem na raty.

Po zastrzeżeniu numeru PESEL nadal można:

Cofanie zastrzeżenia numeru PESEL jest szczególnie przydatne, kiedy chcemy z niego skorzystać, np. wziąć kredyt lub kupić sprzęt na raty. Po cofnięciu zastrzeżenia można ponownie zabezpieczyć swój numer PESEL najwcześniej po upływie 30 minut.

Historia numeru PESEL w aplikacji

Kolejną przydatną funkcją usługi Zastrzeż PESEL jest historia, w której sprawdzimy:

Funkcja nie tylko daje wgląd w historyczne operacje, ale też pomaga w wychwyceniu prób nieuprawnionego wykorzystania numeru PESEL.

Zastrzeżony PESEL – weryfikacja już od czerwca

Od 1 czerwca 2024 banki i inne instytucje będą miały obowiązek sprawdzać, czy PESEL jest zastrzeżony np. przed udzieleniem kredytu. Jeśli mimo zastrzeżenia powstanie zobowiązanie, instytucje te nie będą mogły dochodzić roszczeń z tego tytułu. Tym bardziej warto korzystać z usługi Zastrzeż PESEL i chronić swoje dane.

* Źródło: https://dokumentyzastrzezone.pl/wp-content/uploads/2024/04/infodok-2024.01-03-wydanie-57-sklad-240419-gk04.pdf (dostęp 28.05.2024)

Więcej informacji o aplikacji i usłudze Zastrzeż PESEL znajdziesz na stronie www.info.mObywatel.gov.pl

Film instruktażowy o usłudze Zastrzeż PESEL:

Czytanie połączy pokolenia - zaproszenie

Kluby SENIOR+ we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Złotej  zapraszają do wzięcia udziału we wspólnej akcji "Seniorzy Dzieciom" w  ramach XXIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.

Wspólna akcja łącząca pokolenia poprzez czytanie odbędzie się w dniu 6  czerwca br. (czwartek) o godz. 09:30 w sali GBP w Złotej.

Więcej szczegółów na plakacie poniżej.

Serdecznie zapraszamy!

czytanie

Można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego

Już można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Wysokość pomocy zostanie wyliczona jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. Stawki wynoszą:
🌾dla materiału siewnego konwencjonalnego:
✔️65 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych,
✔️115 zł - w przypadku roślin strączkowych,
✔️350 zł - w przypadku ziemniaków.
🌾dla materiału siewnego ekologicznego:
✔️78 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych,
✔️138 zł - w przypadku roślin strączkowych,
✔️420 zł - w przypadku ziemniaków.
🟢Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.
🟢Gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami:
✔️ZBOŻA: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto.
✔️ROŚLINY STRĄCZKOWE: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna.
✔️ZIEMNIAK.
🟢Wnioski przyjmują Biura Powiatowe Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
🟢Więcej informacji oraz WNIOSEK do pobrania 👉 https://tiny.pl/df26n

Ostrzeżenia - województwo świętokrzyskie , BURZE/1-2 STOPIEŃ

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 92 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 05:31 dnia 03.06.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(59), jędrzejowski(60), kazimierski(62), Kielce(62), kielecki(62), pińczowski(62),
staszowski(59), włoszczowski(58)
Ważność od godz. 11:00 dnia 03.06.2024 do godz. 24:00 dnia 03.06.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 30
mm, a punktowo do 45 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.


Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: konecki(58), opatowski(60), ostrowiecki(60), sandomierski(59), skarżyski(59),
starachowicki(59)
Ważność od godz. 11:00 dnia 03.06.2024 do godz. 24:00 dnia 03.06.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm, a
punktowo do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad.

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 158

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. 11:00 dnia 03.06.2024 do godz. 02:00 dnia 04.06.2024
Obszar: Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina (część lewobrzeżna), Wisła od Dęblina do ujścia Narwi, Wisła od ujścia Narwi po Zb. Włocławek, Iłżanka, Radomka, Pilica do Zb. Sulejów, Pilica od Zb. Sulejów, Świder, Jeziorka, Wkra, Bzura, Górna Narew, Supraśl, Biebrza, Górny Ełk, Górna Lega, Pisa, Środkowa Narew, Dolna Narew, Bug, Nurzec, Liwiec, Wisła od Zb. Włocławek do ujścia Zgłowiączki, Zgłowiączka, Górna Łyna, Dolna Łyna, Węgorapa, Leśna, Niemen (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Egzamin na kartę rowerową

W Zespole Placówek Oświatowych w Złotej, odbył się drugi etap  egzaminu na kartę rowerową – część praktyczna. W przygotowanym przed naszą szkołą mini miasteczku ruchu drogowego  egzamin przeprowadzili  przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie Panowie dzielnicowi asp. Paweł Machynia i asp. szt. Konrad Skóra, oraz asystent Zespołu Dzielnicowych i Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie Pan Dawid Mucha.

W części pierwszej, teoretycznej, uczniowie musieli wykazać się wiadomościami dotyczącymi ruchu pieszych i rowerzystów, znajomością znaków drogowych, umiejętnością rozstrzygania pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, posiadać wiedzę na temat pomocy przedlekarskiej, oraz znać podstawowe wyposażenie roweru. W części praktycznej uczniowie wykazali się umiejętnością jazdy na rowerze na zaplanowanym torze jazdy z zastosowaniem przepisów ruchu drogowego.

Wszyscy z pozytywnym rezultatem ukończyli część teoretyczną i praktyczną egzaminu. Życzymy im samych bezpiecznych wycieczek i radości z jazdy na rowerze. Odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci i przeprowadzenie egzaminu był Pan Marek Purchla.

Tekst: Marek Purchla. Zdjęcia: Marek Purchla, Wojciech Pikul.