Nawalne deszcze nawiedziły naszą gminę (foto, wideo)

W wyniku nawalnych opadów deszczu, które nawiedziły w ostatnich dniach nasz region, zalaniu uległy nie tylko gospodarstwa ale również infrastruktura drogowa. Ucierpiała cała gmina Złota, ale największe zniszczenia odnotowano w miejscowościach Kostrzeszyn, Pełczyska, Probołowice, Miernów, Stawiszyce, Złota, Nieprowice.

Na bieżąco są usuwane skutki ulew przez nasz dział komunalny i pracowników powiatu, którzy wczoraj byli na terenie naszej gminy żeby skierować prace w miejsca najbardziej zalane.

W załączeniu dokumentacja fotograficzna i wideo z objazdu dróg przez pracowników Urzędu Gminy Złota.

Dzień Dziecka w Stawiszycach

Wiele atrakcji towarzyszyło festynowi z okazji Dnia Dziecka, dorocznej imprezie która odbyła się w Stawiszycach. Organizatorzy, miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich, zadbali o każdego uczestnika festynu. Były dmuchane zjeżdżalnie, stoiska gastronomiczne oraz zabawy z animatorami. Na scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież z naszej gminy.

Dużą niespodziankę sprawili dzieciom Wójt Gminy Złota Waldemar Podsiadło oraz Przewodniczący Rady Gminy Złota Lucjan Adamczyk, z którymi na stawiszycką imprezę zawitał miś „Tedi”.

Najważniejsze jednak były tego dnia promienne uśmiechy dzieci, mnóstwo pozytywnej energii i wspaniałej zabawy! To była najlepsza nagroda dla Organizatorów.

Fot. KGW Stawiszyce.

Sesja Rady Gminy Złota

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 4 czerwiec 2024 r. o godz. 9-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/409/2024 z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2024.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
7.    Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2024-2031.
8.    Interpelacje i zapytania.
9.    Wolne wnioski.
10.   Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
11.   Zamknięcie obrad.

4 czerwca 1989 roku - odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory w Polsce

4 czerwca 1989 roku odbyła się pierwsza tura wyborów kontraktowych do sejmu i senatu. Zasady częściowo wolnych wyborów zostały uzgodnione w kwietniu 1989 roku przy Okrągłym Stole.

Częściowo wolne wybory odbyły się do sejmu, natomiast całkowicie wolne wybory do senatu. Na pamiątkę tych wydarzeń obchodzimy dziś Dzień Wolności Praw Obywatelskich.