Upały: Komunikat meteorologiczny z godz. 12:18 dnia 18.06.2024

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska Upał
Obszar województwo świętokrzyskie
powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, opatowski, pińczowski,
sandomierski, staszowski
Sytuacja meteorologiczna Temperatura powietrza wynosi obecnie od 26°C do 28°C. W ciągu najbliższych godzin będzie nadal wzrastać, osiągając miejscami około 30°C.
Uwagi Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci
pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż
opisany.

Płatność 225 euro/ha dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich - wprowadzono zmiany w aplikacji eWniosekPlus

Wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw w 2024 roku może złożyć rolnik, który złożył już Wniosek o przyznanie płatności na rok 2024, w którym wnioskował o przyznanie podstawowego wsparcia dochodów.

Wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw można złożyć w terminie do 31 sierpnia 2024 r. w aplikacji eWniosekPlus za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Wniosek można wycofać do 31 sierpnia 2024 r. także za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Termin złożenia i wycofania wniosku nie podlega przywróceniu.

Kto może ubiegać się o płatność?

Rolnik może otrzymać płatność dla małych gospodarstw, jeżeli łączna powierzchnia:

  1. gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów posiadanych przez tego rolnika wynosi co najmniej 1 ha oraz
  2. użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2024 roku, wynosi nie więcej niż 5 ha.

Płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy.

Wnioskując o płatność dla małych gospodarstw, można ubiegać się o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego, płatności ONW, płatności ekologicznych, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności zalesieniowych.

Stawka płatności wynosi równowartość w złotych kwoty 225 euro na hektar powierzchni zatwierdzonej do podstawowego wsparcia dochodów.

Źródło: www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2024

Lekcja biblioteczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej zorganizowała akcję dotyczącą projektu ,, Mała Książka Wielki Człowiek '', zapraszamy dzieci z rodzicami po darmową wyprawkę czytelniczą dla maluszków w wieku od 4 do 6 lat. Biblioteka zaprosiła dzieci z Przedszkola na Lekcje biblioteczną, podczas której czytana była Lokomotywa J. Tuwima.

Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Odbyły się także warsztaty plastyczne podczas których zostały przepięknie pomalowane rysunki, które zostaną umieszczone na wystawie w bibliotece. Dodatkową atrakcją była zabawa w lokomotywie, chusta animacyjna, tunel, gry w klasy, a także bańki mydlane. Serdecznie dziękujemy grupie Pszczółki wraz z Panią R. Magdziarz za wspólne świętowanie. Zapraszamy najmłodszych czytelników do biblioteki.

Do zobaczenia w bibliotece kochane dzieci!

biblioteka