Przywóz i odwóz dzieci do Przedszkola - informacja

Wójt Gminy Złota informuje, że do końca czerwca zapewnia przywóz i odwóz dzieci do Przedszkola w Złotej według dotychczasowych zasad.

Od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 lipca 2024 r. nowe godziny odwozu i przywozu zostaną podane na stronie internetowej Urzędu Gminy Złota i ZPO Złota.

Uroczystości w ZSCKR Chroberz

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w  Chrobrzu odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024.

W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście, w tym Wójt Gminy Złota Waldemar Podsiadło. Obecni byli także przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, zaprzyjaźnionych uczelni wyższych - Politechniki Świętokrzyskiej,  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a także instytucji; Stadniny Koni Michałów, ODR Pińczów, ARiMR Pińczów, byli dyrektorzy szkoły – Józef Łagowski, Tadeusz Sułek oraz Jerzy Trzepatowski.

Gospodarzem uroczystości była dyrektor szkoły Anna Lach, która podsumowała mijający rok szkolny, wyraziła dumę z osiągnięć uczniów oraz podziękowała nauczycielom za ich wysiłek i zaangażowanie. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody.

Po części oficjalnej wystąpili uczniowie naszej szkoły, którzy wykonali tańce średniowieczne poprzedzone piękną interpretacją „Bogurodzicy” przez Blankę Łabędzką. Następnie już „na wesoło” młodzież przedstawiła skecz pt. „Ciężki los ucznia”.

zsckr zsckr zsckr zsckr

Zdjęcia: ZSCKR Chroberz

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024

W piątek 21 czerwca 2024 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024. W hali sportowej odbył się z tej okazji uroczysty apel. Akademia rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu.

Potem w roli głównej wystąpili po raz ostatni absolwenci naszej szkoły. Uczniowie wierszem i piosenką podziękowali dyrekcji, nauczycielom,  pracownikom oraz rodzicom.  Na zakończenie występu ósmoklasiści zostali pożegnani przez swoich młodszych kolegów z klasy siódmej i otrzymali od nich upominki.

Pan Wójt Waldemar Podsiadło wręczył  Nagrodę Wójta Gminy Złota  najlepszemu tegorocznemu absolwentowi – Rozalii Mnich.

Następnie Pani Dyrektor Mariola Warzecha wręczyła dyplomy i nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce, stuprocentową frekwencję  i sukcesy osiągnięte w konkursach.

Kolejnym etapem uroczystości były nagrody i wyróżnienia:

-  dla uczniów klasy IVa za najwyższą średnią klasy w szkole (otrzymali Puchar ufundowany prze dyr. szkoły wypełniony słodyczami),

- dla uczennicy Wiktorii Nowak za najwyższą średnią ocen w szkole,

- dla Wiktora Litwińskiego za pasję, wytrwałość i godne  reprezentowanie szkoły w zawodach pływackich.

Uczniowie z dumą odebrali zasłużone wyróżnienia.

Wdzięczni absolwenci wraz z Radą Rodziców podziękowali wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.

Autor tekstu: Agnieszka Bystrzanowska. Zdjęcia: Małgorzata Gołuszka.

zakonczenie

zakonczenie