Złóż deklaracje CEEB! Unikniesz kary!

Opublikowano: 15 lipca, 2022

Osoby, które nie złożyły deklaracji CEEB  o źródłach ciepła) mogą je jeszcze złożyć do urzędu gminy bądź on-line.

Jaka jest kara za niezłożenie deklaracji CEEB (27 ust. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji).

Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny. Grzywna ta może wynieść maksymalnie do 5000 zł. Podstawowa sankcja jest jednak niższa i wynosi do 500 zł.

Jak uwolnić się od kary za niezłożenie deklaracji CEEB (27 ust. 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji)

Nie podlega ww. karze, sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia. Przepisy przewidują więc instytucję czynnego żalu. Działa ona w ten sposób, że złożenie deklaracji z własnej woli po dostrzeżeniu niedopatrzenia przed zorientowaniem się przez urząd o braku deklaracji, uwalnia od kary.

Niezłożenie deklaracji uniemożliwi zakup węgla po preferencyjnych cenach!!!

menu-circlecross-circle