90 -lecie OSP Złota

Opublikowano: 22 czerwca, 2022

W minioną niedzielę, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej ze Złotej obchodziła jubileusz 90 – lecia powstania. Na placu przed remizą strażacką sformował się  pochód złożony z 26 –ciu pocztów sztandarowych, 3 –ech przedstawicieli jednostek, które poprowadził dowódca uroczystości dh Artur Oziębłowski.

Uczestnicy pochodu złożyli wiązanki pod pomnikiem partyzanckim w centrum Złotej, a następnie defiladowym krokiem przemaszerowali do kościoła parafialnego pw. św. Urszuli Ledóchowskiej. Mszę świętą  w intencji jednostki, druhów oraz ich rodzin odprawił proboszcz, ksiądz kanonik Jacek Miernik.

Po uroczystej eucharystii, uczestnicy na czele z orkiestrą dętą OSP Dzierążnia  pod  batutą kapelmistrza Roberta Helaka, przeszli na stadion, gdzie uczestników powitał prowadzący uroczystość Ireneusz Gołuszka – Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego, Sekretarz Gminy Złota  oraz Jolanta Fichtel Wicewójt Gminy Złota.

Raport od dh Artur Oziebłowskiego przyjął Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Mirosław Walasek. Zaprezentowano również poczet flagowy OSP Złota w składzie dh Marcin Buski – flagowy, dh Paweł Kumor – dowódca, Rafał Oziębłowski – asysta, który przy hymnie Polski podniósł uroczyście flagę państwową.

Historię jednostki przypomniał druh Wiesław Pieczonka, na co dzień prezes jednostki-jubilatki. Niezwykle wyczekiwanym momentem dla druhów oraz lokalnej społeczności było przekazanie samochodu bojowego, którego dokonali Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Sławomir Karwat w asyście Wójta Gminy Złota Tadeusza Sułka. W imieniu jednostki wóz bojowy odebrali Prezes OSP Złota Wiesław Pieczonka oraz Kierowca Maciej Pieczonka. Samochód został poświęcony przez księdza kanonika Jacka Miernika.

Miłym akcentem było uhonorowanie druhów ochotników medalami i odznaczeniami za ich trud, wysiłek i zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz jednostki i społeczności gminnej.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Medalem 100-lecia Związku odznaczeni zostali druhowie: Włodzimierz Oleksiak i Ryszard Nowak. Odznaczeń dokonali Członek ZOW ZOSP RP dh Mirosław Walasek w asyście dh Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP Zbigniewa Kierkowskiego, Wójta Gm. Złota, Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP Tadeusza Sułka, Z-cy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  st. bryg. Sławomira Karwata oraz Komendanta PSP w Pińczowie starszego brygadiera Grzegorza Karwata.

Uchwałą Prezydium Zw. Odd. Woj. ZOSP RP nadało Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa; Adrian Gajda, Piotr Kawiński, Mateusz Kukla, Maciej Pieczonka, Paweł Remion.

Srebrny Medal; Łukasz Białoń, Wojciech Bochenek, Marcin Buski, Paweł Kumor, Paweł Nowak, Adrian Oziębłowski, Rafał Oziębłowski, Maciej Wąsik.

Brązowy Medal; Mateusz Kozioł, Damian Łuczyński, Jakub Wojtal, Krzysztof Ziółkowski.

Decyzją Zarządy Powiatowego ZOSP RP zostali uhonorowani odznaką „Wzorowy Strażak”; Michał Borzęcki, Damian Drożdżał, Tomasz Smaczyński, Paweł Wiązania.

Decyzją Zarządu Gminnego ZOSP RP zostali uhonorowani za wzorową służbę odznaką za wysługę 35 lat: Jan Bochenek, Jerzy Dziura, Antoni Kukla, Artur Oziębłowski.

45 – lat: Stanisław Dynia, Henryk Remion, Jan Stojek.

55 – lat: Henryk Krzak, Ryszard Nowak, Zygmunt Nowak, Włodzimierz Oleksiak.

Medale i odznaczenia wręczającym podawał 7-letni, najmłodszy członek OSP Złota – Krzysztof Gajda.

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrali zaproszeni gości m.in. Poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Jarubas, Członek Zarządu Oddziału Woj. ZOSP RP – dh Mirosław Walasek, Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Sławomir Karwat, Starosta Pow. Pińczowskiego Zbigniew Kierkowski i Przewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Gołuszka, Komendant Powiatowy PSP Pińczów Grzegorz Karwat, Przewodniczący Rady Gminy Złota Adam Wypych, a całość podsumował Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek.

Jubileusz jednostki ze Złotej uświetniły swoimi występami dzieci i młodzież z Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej, orkiestra dęta OSP Dzierażnia, zespół Złocowianki oraz zespół OSP Pełczyszczanie. Tradycyjnie ostatnim punktem obchodów była zabawa taneczna pod gwiazdami z zespołem DUEX.

Niezwykle udana impreza 90-lecia OSP Złota połączona była z piknikiem strażackim na którym nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych uczestników, które zapewniła firma p. Konrada Gołębia. Również starsi znaleźli coś dla siebie – czynny był obficie zaopatrzony bufet, a uczestników częstowano przepysznym bigosem.

Materiały Urzędu Gminy Złota
Zdjęcia firma p. Konrada Gołębia.

Galeria

menu-circlecross-circle