Ankieta dotycząca potrzeb społecznych

Opublikowano: 15 grudnia, 2023

Szanowni Państwo!

W związku z przygotowywaniem wniosku o  dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 do działania FESW.09.01 Aktywna integracja społeczna i zawodowa prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Projekt będzie obejmował działania skupione na osobach biernych zawodowo i innych potrzebujących integracji (zagrożonych wykluczeniem), w kierunku ich powrotu na rynek pracy i z uwzględnieniem różnorodnych form wsparcia rozwijających ich kompetencje.
Niniejsza ankieta ma charakter anonimowy i służy poznaniu opinii społeczności lokalnej na temat problemów społecznych dotyczących ww. grup występujących na obszarze gmin wchodzących w skład ww. LGD oraz poznaniu potrzeb wskazanych grup społecznych, których zaspokojenie pozwoli na ich skuteczne wsparcie.

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 20 grudnia 2023 r.

Ankietę można wypełnić  i wysłać do nas bezpośrednio za pomocą formularza   https://form.jotform.com/233446965709368 

lub  wypełnić i dostarczyć osobiście ANKIETA  ANKIETA  lub wysłać na maila biuro@lgdponidzie.pl

Ankietę w wersji papierowej można również pobrać z biura LGD PONIDZIE ul. 3 Maja 10, pokój 41 a następnie wypełnioną zostawić w oznaczone do tego celu skrzynce.

Źródło: https://lgdponidzie.pl

menu-circlecross-circle