Apel o przestrzeganie zasad utrzymania czystości i porządku

Opublikowano: 28 maja, 2020

Urząd Gminy w Złotej zwraca się z prośbą o przestrzeganie zasad utrzymania czystości i porządku w gminie i nie wywożenie śmieci z gospodarstw domowych na „dzikie wysypiska”. Informujemy, że w najbliższym czasie wzmożone zostaną czynności kontrolne. Za drobne śmiecenie możemy otrzymać mandat w wysokości 500 zł, natomiast za śmieci większych gabarytów kara ta wzrasta do 5000 zł. W przypadku najbardziej upartych śmieciarzy może się to zakończyć 30 dniowym pobytem w areszcie! Osoba ukarana musi również pokryć koszty związane z usunięciem dzikiego wysypiska.

menu-circlecross-circle