Będą wspólne projekty samorządów "Partnerstwa Ponidzie"

Opublikowano: 18 stycznia, 2023
Zielone światło dla wspólnych projektów. Tak krótko można by określić kolejne już porozumienie Partnerstwa Ponidzie w sprawie wspólnej realizacji Strategii Terytorialnej. Porozumienie zostało podpisane 17 stycznia 2023 roku podczas pierwszego Świętokrzyskiego Forum Wymiany Doświadczeń, które odbyło się w Krzyżanowicach. Wśród sygnatariuszy był Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek.
Wspólna strategia działań dla lepszego rozwoju obszaru Ponidzia została przyjęta uchwałami w zeszłym roku przez wszystkie jednostki samorządowe partnerstwa. Porozumienie pozwoli nam wspólnie poszukiwać i wnioskować o środki zewnętrzne na priorytetowe projekty, ale i na kreowanie marki Ponidzia.
Postawiliśmy przed sobą wiele ambitnych zadań – wiele inwestycji infrastrukturalnych i społecznych. Znaleźliśmy sposób – współpraca i elastyczność. Mamy nadzieję, że układając w ramach partnerstwa różne konfiguracje dla projektów - łącząc, etapując, mnożąc, dostosujemy się do wymagań poszczególnych funduszy zewnętrznych i przerodzi się to w sukces.
Jednym z sztandarowych projektów partnerstwa jest Szlak turystyczny Nida dla którego prace przygotowawcze idą pełną parą. Zaletą tego szlaku jest wybór, wybór sposobu jego przemierzania - kajakiem, ciuchcią, motolotnią, rowerem, pieszo czy konno, to turysta wybiera na co ma ochotę. Bezmiar możliwości i wielość atrakcji to jest to po co na Ponidzie się wraca.
Partnerstwo Ponidzie tworzy 10 samorządów: Powiat Pińczowski (lider) i Gminy Kije, Sobków, Jędrzejów, Imielno, Pińczów, Złota, Wiślica i Nowy Korczyn.
Źródło: powiat.pinczow.pl

porozumienie

menu-circlecross-circle