Bezpieczny Senior - profilaktyczne spotkanie z mieszkańcami Chrobrza

Opublikowano: 3 lipca, 2024

W Klubie Senior+ w Chrobrzu odbyło się spotkanie z seniorami mające na  celu poprawę bezpieczeństwa osób starszych. Podczas spotkania omówione  zostały problemy związane m.in. z oszustwami. To właśnie seniorzy w  ostatnim czasie padali ofiarami kradzieży i oszustw. Przestępcy  wykorzystują łatwowierność i obniżony poziom czujności starszych i  samotnych osób. Jednym z najczęściej popełnianych przestępstw na szkodę  osób starszych jest oszustwo dokonywane metodami „na wnuczka” i „na  policjanta”. Jest ono szczególnie dotkliwe, ponieważ bardzo często  seniorzy w wyniku działania oszustów tracą oszczędności całego życia.

Ponadto poruszone były tematy z zakresu cyber-zagrożenia oraz  bezpieczeństwa w ruch drogowym. Uczestnicy zapoznani zostali z aplikacja  mobilną „Moja Komenda” czyli narzędziem, które zapewnia każdemu  użytkownikowi szybki dostęp do informacji o adresach i numerach  telefonów, obiektach policyjnych oraz zapewnia kontakt ze wszystkimi  dzielnicowymi na terenie kraju.

Seniorom omówiono ponadto sposób działania Krajowej Mapy Zagrożeń  Bezpieczeństwa – aplikacji służącej do komunikacji pomiędzy  społeczeństwem, a Policją. Aplikacja jest łatwa w obsłudze i skuteczna w  przekazywaniu informacji o miejscach, gdzie łamane jest prawo.

bezpieczny

menu-circlecross-circle