OPTO-BUS

opto

Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw (WIDEO, FOTO)

7 grudnia 2023 r. w naszej szkole W hali sportowej odbył się „Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw” o tematyce ekologicznej zorganizowany dla uczniów klas I-III.  W turnieju oprócz najmłodszych uczestników i klasowych kibiców gościli: Wójt Gminy Złota p. Tadeusz Sułek, Sekretarz Gminy Złota p. Ireneusz Gołuszka, przewodnicząca Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Agnieszka Gil, z-ca przewodniczącego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Paweł Bochniak oraz wice dyr. p.Renata Wojas.

Najmłodsi uczniowie zmagali się w sportowych konkurencjach, w których wykorzystano elementy ekologiczne tj. gazety, butelki plastikowe, pudełka kartonowe oraz różne odpady.

Był wyścig z workiem po odpady, bieg z plastikową butelką, wyścig na tekturowych nartach, skoki kangura oraz rzuty papierowymi kulami do tekturowego pudełka.

Zabawa była świetna. Rywalizacja drużyn dostarczyła zawodnikom i dopingującym wielu emocji i wrażeń.

Wszyscy zawodnicy i kibice otrzymali od Mikołaja słodkie upominki ufundowane przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz liczne gadżety ufundowane przez obecne na turnieju firmy: Nexera i Play.

Organizatorem turnieju  była pani M. Gołuszka.

Tekst: M.Gołuszka Zdjęcia: M.Purchla, ZPO Złota

GALERIA ZDJĘĆ

Informacja dla mieszkańców Pełczysk

Odpady, które z powodu bardzo złych warunków pogodowych, nie zostały zebrane z kilku gospodarstw w Pełczyskach, zostaną odebrane w dniu 14.12.2023 r. (czwartek).

Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów podpisana

W Urzędzie Gminy Złota podpisano umowę na odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Złota w roku 2024.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, najkorzystniejszą ofertę spośród trzech, złożyło przedsiębiorstwo BIOSELECT z Rakowa.

Umowę ze strony Gminy Złota podpisał Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek przy kontrasygnacie Skarbnika Ewy Pawełczak, natomiast ze strony firmy BIOSELECT umowę parafowała Prezes Zarządu Bogumiła Czerwiec.

umowa umowa

Opady marznące/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(112), jędrzejowski(103), kazimierski(107), Kielce(108), kielecki(108), konecki(89), opatowski(102), ostrowiecki(100), pińczowski(105), sandomierski(106), skarżyski(96), starachowicki(96), staszowski(107), włoszczowski(96)
Ważność od godz. 08:00 dnia 07.12.2023 do godz. 18:00 dnia 07.12.2023
Prawdopodobieństwo 80%

Zapraszamy

plakat

Mgła intensywnie osadzająca szadź/1

Obszar (w nawiasie numerostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(110), jędrzejowski(101), kazimierski(105), Kielce(106), kielecki(106),
konecki(88), opatowski(100), ostrowiecki(98), pińczowski(103), sandomierski(104),
skarżyski(94), starachowicki(94), staszowski(105), włoszczowski(95)
Ważność od godz. 22:00 dnia 05.12.2023 do godz. 09:00 dnia 06.12.2023
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są mgły intensywnie osadzające szadź. Widzialność w zasięgu mgieł od 50 m
do 200 m.

Klub SENIOR+ w Pełczyskach zaprasza Seniorów

Klub SENIOR+ w Pełczyskach zaprasza Seniorów z terenu gminy Złota na Świąteczne warsztaty rękodzielnicze pt. "Przestrzenna bombka choinkowa".

Zajęcia odbędą się w dniu 6 grudnia (środa) 2023 roku o godz. 10:00 w siedzibie Klubu SENIOR+ w Pełczyskach.

Udział w zajęciach bezpłatny.  Serdecznie zapraszamy!

RCB - rekomendacje na sezon zimowy

Szanowni Państwo, w związku z sezonem zimowym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesyła poniższe rekomendacje z prośbą o przekazanie samorządom.

  1. W okresie utrzymywania się niskiej temperatury prowadzenie intensywnego i regularnego patrolowania i kontroli miejsc przebywania osób zagrożonych zamarznięciem.
  2. Kontrolowanie warunków bytowych osób objętych pomocą społeczną (niepełnosprawni, osoby niezaradne życiowo i ubogie).
  3. W przypadku wystąpienia zagrożenia zwołanie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego i przekazanie do WCZK ustaleń z jego przebiegu.
  4. Zapewnienie przez powiatowe centra zarządzania kryzysowego całodobowego przepływu informacji do WCZK.
  5. Informowanie ludności o możliwości pogorszenia się warunków pogodowych i niekorzystnych zdarzeniach związanych z okresem zimowym (awarie, utrudnienia drogowe) poprzez zamieszczanie informacji na stronach internetowych urzędów, poszczególnych służb i straży oraz zarządców dróg.
  6. Monitorowanie aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej pod kątem występowania intensywnych opadów śniegu, które mogą spowodować nieprzejezdność dróg. W przypadku, gdy nie jest możliwe utrzymanie dróg w określonych standardach we własnym zakresie, zwrócenie się o wsparcie do wojewody.
  7. Przygotowanie do uruchomienia alternatywnej komunikacji zbiorowej w sytuacji wystąpienia intensywnych opadów śniegu i długotrwałego utrzymywania się niskich temperatur.
  8. Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych w trudnych warunkach zimowych, w tym dowóz dzieci i młodzieży do szkół, ciepłe posiłki w trakcie zajęć lekcyjnych, zapewnienie ogrzewania budynków szkolnych oraz internatów.
  9. Egzekwowanie przez straże gminne obowiązku odśnieżania chodników i usuwania śniegu z dachów od właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości.
  10. Zabezpieczenie miejsc ewakuacji, ciepłych napojów oraz pomocy medycznej dla podróżnych zablokowanych w pojazdach na czasowo nieprzejezdnych szlakach, gdy sytuacja ta może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia.

Silny mróz/1 ODWOŁANIE

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(109), jędrzejowski(100), kazimierski(104), Kielce(105), kielecki(105), konecki(87), opatowski(99), ostrowiecki(97), pińczowski(102), sandomierski(103),
skarżyski(93), starachowicki(93), staszowski(104), włoszczowski(94)
Czas odwołania godz. 04:55 dnia 05.12.2023
Przyczyna Zjawisko zakończyło się