Pełczyska świętowały 100-lecie

Dzień 26 czerwca był wyjątkowym dniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełczyskach. W tym to dniu społeczność Pełczysk świętowała 100-lecie istnienia miejscowej jednostki. Na plac przy remizie OSP przeszło 30 pocztów sztandarowych oraz pododziały wprowadzeni przez orkiestrę dętą OSP Dzierążnia, pod batutą druha kapelmistrza Roberta Helaka. Druhami strażakami dowodził dh Paweł Obważanek.

Z pełczyskiej sceny, uczestników powitał zespół prowadzący w składzie, Wicewójt Gminy Złota Jolanta Fichtel oraz Sekretarz Gminy Złota Ireneusz Gołuszka.

Rozpoczęcie obchodów zasygnalizował dźwięk syreny strażackiej. Następnie proboszcz parafii Pełczyska ksiądz Wojciech Szczęsny odprawił mszę świętą w intencji jubilatów – druhów strażaków OSP Pełczyska i ich rodzin oraz druhów którzy odeszli na wieczną wartę. Dokonał również poświęcenia okolicznościowej tablicy pamiątkowej na ścianie remizy OSP.

Po zakończonej eucharystii odbył się uroczysty przegląd pododdziałów i odebranie raportów przez Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP Zbigniewa Kierkowskiego. Odegrano Hymn Państwowy, a uroczystego otwarcia uroczystości dokonał Prezes OSP Pełczyska Rafał Górniak. Historie jednostki zaprezentował dh Jarosław Nowak.

Uhonorowano również druhów ochotników medalami i wyróżnieniami, które wręczyli Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Zbigniew Kierkowski w asyście Wiceprezesów Zarządu Powiatowego ZOSP RP: wójta Tadeusza Sułka i Komendanta Powiatowego PSP  Pińczów brygadiera Grzegorza Karwata oraz Prezesa OSP Pełczyska Rafała Górniaka. Złotym Znakiem Związku OSP RP została odznaczona Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczyskach. Odznaczenie zawisło na sztandarze jednostki, który dzierżył poczet w składzie: Zbigniew Łyko, Andrzej Pobiega oraz Przemysław Zięba.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odznaczyło druhów Medalami Za Zasługi Dla Pożarnictwa druhów; Złotym - Przemysława Ziębe, Macieja Wierzbowskiego oraz Krzysztofa Machynię, brązowym - Marek Przeniosło, Andrzej Pobiega, Justyna Szczepanik oraz Ewelina Łyko.

Decyzją Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zostali odznaczeni odznaką wzorowy strażak; Grzegorz Chmielarz, Dariusz Malczyk, Łukasz Nowak oraz Piotr Walaś.

Grawertony dla osób wspierających działalność jednostki oraz zasłużonych strażaków OSP Pełczyska wręczył Prezes miejscowej jednostki w asyście zaproszonych gości  następującym osobom; Adam Futrzyński, Ryszard Górniak, Stanisław Górnik, Marcin Szczepanik, Rafał Szczepanik, Zbiegniew Łyko, Ryszard Kowalski, Ewelina Kowalska, Wioletta Łyko, Grażyna Górniak, Halina Pobiega, Krzysztof Grzęda, Paweł Lumer, Przemysław Bober, Sebastian Gnacik, Sebastian Doliński oraz Jarosław Nowak.

Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli do Pełczysk, znaleźli się; Poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Jarubas, Starosta Pińczowski Zbigniew Kierkowski, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pińczowie, Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego, jednocześnie Sekretarz Gminy Złota Ireneusz Gołuszka, Komendant Powiatowy PSP w Pińczowie, brygadier Grzegorz Karwat, Komendant Powiatowy Policji w Pińczowie nadkom. Tomasz Janik, Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Busku-Zdroju major Stanisław Kasza, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Złotej, jednocześnie Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek, Przewodniczący Rady Gminy Złota Adam Wypych oraz Radni Gminy Złota, Wicewójt Gminy Złota Jolanta Fichtel oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Pińczowie komisarz Łukasz Ramęda.

Część oficjalną zakończyła defilada pododdziałów oraz odprowadzenie pocztów sztandarowych.

Liczni wykonawcy przygotowali dla wszystkich zebranych na strażackim pikniku bardzo bogaty program artystyczny, który poprowadziła Jolanta Piwowarska, na co dzień Kierownik GBP w Złotej oraz Marek Purchla, kierownik hali sportowej przy ZPO Złota. Przed liczna publicznością wystąpiła orkiestra dęta OSP Dzierążnia, zespół śpiewaczy „Złocowianki”, zespół „Przystań” z Chrobrza, OSP Pełczyszczanie, Olbryszanie, zespół Regent Dance oraz na specjalną prośbę druhów z OSP Pełczyska, wystąpiły uczennice z ZPO Złota, tegoroczne finalistki Festiwalu Tańca w Busku-Zdroju.

Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa taneczna z zespołem MILTON. Natomiast obfity bufet zapewniła firma Pawła Salomona z Opatowca.

Materiały Urzędu Gminy Złota
Zdjęcia Ireneusz Gołuszka, Teresa Purchla.

Upał/2

Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(63), jędrzejowski(61), kazimierski(61), Kielce(66), kielecki(66), konecki(63),
opatowski(63), ostrowiecki(63), pińczowski(62), sandomierski(63), skarżyski(64),
starachowicki(64), staszowski(62), włoszczowski(62)
Ważność od godz. 12:00 dnia 25.06.2022 do godz. 20:00 dnia 28.06.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C, w poniedziałek (27.06)
i wtorek (28.06) miejscami do 34°C. Temperatura minimalna w nocy 25/26.06 od 13°C do 17°C,
a w kolejne od 16°C do 20°C

Wójt z jednogłośnym absolutorium

Radni Gminy Złota, w dniu dzisiejszym tj. 23.06.2022 r., udzielili jednogłośnego absolutorium Wójtowi Gminy Złota Tadeuszowi Sułkowi.

Głosowanie poprzedziła konieczna w tym wypadku prezentacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złota. Opinia RIO, która działalność finansową gminy nadzoruje przez cały rok, była pozytywna. Zastrzeżeń do wykonania budżetu nie miała także Komisja Rewizyjna.

Zapraszamy na Piknik z PRODUKTEM POLSKIM

W konkursie kulinarnym gminę Złota reprezentować będzie Koło Gospodyń ze Stawiszyc.

plakat

SENIORZY Z GMINY ZŁOTA NA WOJEWÓDZKICH SENIORALIACH W ZOCHCINKU

We wtorek, 14 czerwca, na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku (powiat opatowski) odbyły się Senioralia, coroczne święto Seniorów organizowane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Na tak ważnym wydarzeniu nie mogło zabraknąć również Seniorów z Gminy Złota, których reprezentowali uczestnicy Klubów ze Złotej, Chrobrza i Pełczysk.

Senioralia to wydarzenie o zasięgu wojewódzkim, organizowane od kilku lat w ramach promocji Rządowego Programu Wieloletniego „Senior+”. Program stanowi jeden z elementów realizacji polityki senioralnej naszego kraju. Ma na celu rozbudowę infrastruktury senioralnej, czyli Dziennych Domów i Klubów Senior+, których bezpośrednimi beneficjentami są osoby powyżej 60. roku życia, nieaktywne zawodowo. W województwie świętokrzyskim funkcjonuje obecnie 57 takich placówek. To 15 Dziennych Domów „Senior+” oraz 42 Kluby „Senior+”.

Uczestnicy tegorocznej edycji Senioraliów mogli podziwiać uroki rozległego terenu zielonego, jakim mogą się poszczycić mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku. Znajduje się tam wiele ciekawych obiektów, takich jak tężnia solankowa, mini zwierzyniec czy pszczeli świat. Podczas trwania imprezy seniorzy mogli skorzystać z doradztwa przedstawicieli NFZ, Oddziału Świętokrzyskiego PFRON, a także Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Na tym jednak nie koniec atrakcji. W drodze powrotnej uczestnicy Klubów z Gminy Złota odwiedzili również pobliski Opatów, gdzie przy słynnej Bramie Warszawskiej mogli zapoznać się z historią tego miasta. Kolejnym przystankiem były Kurozwęki i pełne przygód safari wśród bizonów.

Więcej zdjęć pod linkiem:

[link]

senioralia

senioralia senioralia senioralia

Coraz więcej osób pyta o CEEB. Gdzie szukać informacji?

Zostało 9 dni na złożenie deklaracji CEEB przez obywateli i zarządców, który - zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków - do 30 czerwca 2022 r. mają obowiązek zadeklarować źródło ogrzewania swojego budynku (dla źródeł ciepła uruchomionych przez 1 lipca 2021 r.). Bardzo wielu obywateli czekało do ostatniej chwili z wypełnieniem tego obowiązku i w ostatnich dniach mają Państwo do czynienia z wielokrotnie wyższą ilością zapytań dotyczących deklaracji CEEB.

Aby ułatwić pracę urzędom gmin, do których udają się obywatele po informację na temat deklaracji CEEB, uruchomiliśmy nową stronę informacyjną, infolinię pod numerem 22 295 51 28, a także nową e-usługę Sprawdź swoją deklarację.

90 -lecie OSP Złota

W minioną niedzielę, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej ze Złotej obchodziła jubileusz 90 – lecia powstania. Na placu przed remizą strażacką sformował się  pochód złożony z 26 –ciu pocztów sztandarowych, 3 –ech przedstawicieli jednostek, które poprowadził dowódca uroczystości dh Artur Oziębłowski.

Uczestnicy pochodu złożyli wiązanki pod pomnikiem partyzanckim w centrum Złotej, a następnie defiladowym krokiem przemaszerowali do kościoła parafialnego pw. św. Urszuli Ledóchowskiej. Mszę świętą  w intencji jednostki, druhów oraz ich rodzin odprawił proboszcz, ksiądz kanonik Jacek Miernik.

Po uroczystej eucharystii, uczestnicy na czele z orkiestrą dętą OSP Dzierążnia  pod  batutą kapelmistrza Roberta Helaka, przeszli na stadion, gdzie uczestników powitał prowadzący uroczystość Ireneusz Gołuszka – Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego, Sekretarz Gminy Złota  oraz Jolanta Fichtel Wicewójt Gminy Złota.

Raport od dh Artur Oziebłowskiego przyjął Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Mirosław Walasek. Zaprezentowano również poczet flagowy OSP Złota w składzie dh Marcin Buski – flagowy, dh Paweł Kumor – dowódca, Rafał Oziębłowski – asysta, który przy hymnie Polski podniósł uroczyście flagę państwową.

Historię jednostki przypomniał druh Wiesław Pieczonka, na co dzień prezes jednostki-jubilatki. Niezwykle wyczekiwanym momentem dla druhów oraz lokalnej społeczności było przekazanie samochodu bojowego, którego dokonali Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Sławomir Karwat w asyście Wójta Gminy Złota Tadeusza Sułka. W imieniu jednostki wóz bojowy odebrali Prezes OSP Złota Wiesław Pieczonka oraz Kierowca Maciej Pieczonka. Samochód został poświęcony przez księdza kanonika Jacka Miernika.

Miłym akcentem było uhonorowanie druhów ochotników medalami i odznaczeniami za ich trud, wysiłek i zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz jednostki i społeczności gminnej.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Medalem 100-lecia Związku odznaczeni zostali druhowie: Włodzimierz Oleksiak i Ryszard Nowak. Odznaczeń dokonali Członek ZOW ZOSP RP dh Mirosław Walasek w asyście dh Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP Zbigniewa Kierkowskiego, Wójta Gm. Złota, Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP Tadeusza Sułka, Z-cy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  st. bryg. Sławomira Karwata oraz Komendanta PSP w Pińczowie starszego brygadiera Grzegorza Karwata.

Uchwałą Prezydium Zw. Odd. Woj. ZOSP RP nadało Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa; Adrian Gajda, Piotr Kawiński, Mateusz Kukla, Maciej Pieczonka, Paweł Remion.

Srebrny Medal; Łukasz Białoń, Wojciech Bochenek, Marcin Buski, Paweł Kumor, Paweł Nowak, Adrian Oziębłowski, Rafał Oziębłowski, Maciej Wąsik.

Brązowy Medal; Mateusz Kozioł, Damian Łuczyński, Jakub Wojtal, Krzysztof Ziółkowski.

Decyzją Zarządy Powiatowego ZOSP RP zostali uhonorowani odznaką „Wzorowy Strażak”; Michał Borzęcki, Damian Drożdżał, Tomasz Smaczyński, Paweł Wiązania.

Decyzją Zarządu Gminnego ZOSP RP zostali uhonorowani za wzorową służbę odznaką za wysługę 35 lat: Jan Bochenek, Jerzy Dziura, Antoni Kukla, Artur Oziębłowski.

45 – lat: Stanisław Dynia, Henryk Remion, Jan Stojek.

55 – lat: Henryk Krzak, Ryszard Nowak, Zygmunt Nowak, Włodzimierz Oleksiak.

Medale i odznaczenia wręczającym podawał 7-letni, najmłodszy członek OSP Złota – Krzysztof Gajda.

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrali zaproszeni gości m.in. Poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Jarubas, Członek Zarządu Oddziału Woj. ZOSP RP – dh Mirosław Walasek, Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Sławomir Karwat, Starosta Pow. Pińczowskiego Zbigniew Kierkowski i Przewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Gołuszka, Komendant Powiatowy PSP Pińczów Grzegorz Karwat, Przewodniczący Rady Gminy Złota Adam Wypych, a całość podsumował Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek.

Jubileusz jednostki ze Złotej uświetniły swoimi występami dzieci i młodzież z Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej, orkiestra dęta OSP Dzierażnia, zespół Złocowianki oraz zespół OSP Pełczyszczanie. Tradycyjnie ostatnim punktem obchodów była zabawa taneczna pod gwiazdami z zespołem DUEX.

Niezwykle udana impreza 90-lecia OSP Złota połączona była z piknikiem strażackim na którym nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych uczestników, które zapewniła firma p. Konrada Gołębia. Również starsi znaleźli coś dla siebie – czynny był obficie zaopatrzony bufet, a uczestników częstowano przepysznym bigosem.

Materiały Urzędu Gminy Złota
Zdjęcia firma p. Konrada Gołębia.

Rajd rowerowy 2022

W dniu 15 czerwca 2022 roku grupa uczniów naszej szkoły z klas IV – VIII wraz z opiekunami już po raz kolejny,  uczestniczyła w rajdzie rowerowym. Głównym celem rajdu było promowanie zdrowego i aktywnego trybu spędzania wolnego czasu oraz podziwianie pięknych i urokliwych miejsc naszej gminy. Przystankiem docelowym była polana w miejscowości Wola Chroberska, na której odbyło się ognisko  połączone z  pieczeniem pysznych kiełbasek, a także pogadanką na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas wakacji oraz zasad zachowania się na szlakach i wycieczkach do lasu. Rajd odbył się przy współpracy naszej szkoły z  Nadleśnictwem Pińczów, Komedą Powiatową Policji w Pińczowie oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotej.

Policja w Pińczowie jak co roku  zabezpieczała trasę przejazdu a  dzięki Gminnej  Komisji  nie zabrakło nikomu kiełbasek, napojów oraz słodkości. Rajd sprawił każdemu dużo radości i satysfakcji. Wszystkim uczestnikom  gratulujemy wytrwałości.

Dziękujemy zaangażowanym instytucjom za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu  rajdu.

Opiekunami naszych uczniów byli: pani Małgorzata Gołuszka, Mirosława Nowak-Wawrecka, Anna Kowalska oraz panowie Robert Siemieniec i Marek Purchla.

rajd

I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka – finał wojewódzki

W Hali MOSiR w Kielcach odbył się finał I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka organizowany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

przedszkolaki

 W zawodach na szczeblu wojewódzkim uczestniczyło 16 przedszkoli z terenu województwa Świętokrzyskiego, które zwyciężyły w etapie powiatowym. Wśród nich znalazły się również przedszkolaki z Przedszkola w Złotej.

W rozgrywkach brały udział dzieci w wieku 5 i 6 lat:

Każda drużyna składa się z 4 dzieci oraz jednego zawodnika rezerwowego.

 Uroczystego otwarcia Olimpiady Przedszkolaka dokonał Świętokrzyski Kurator Oświaty Pan Kazimierz Mądzik wspólnie z Panem Zbigniewem Wojciechowskim dyrektorem Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach.

 Nasz zawodnik Szymek miał ogromny zaszczyt zapalić wspólnie z Panem Sławomirem Szmalem znicz olimpijski.

 Po części artystycznej przygotowanej przez MDK w Kielcach i krótkiej rozgrzewce- Zumba Kids rozpoczęły się rozgrywki sportowe.

 Konkurencje, w jakich zmierzyli się najmłodsi zawodnicy to: bieg z pałeczką, toczenie piłki slalomem, rzucanie woreczkiem i skok z miejsca z odbiciem obunóż.

 Emocje były ogromne. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem brały udział we wszystkich konkurencjach, które były oczywiście punktowane, a o końcowej kolejności zespołów decydowała suma punktów.

 W przerwie między kolejnymi konkurencjami na dzieci czekało moc atrakcji np.: pokaz tresury psa policyjnego, możliwość wejścia do wozów wojskowych, kącik z zabawami z piaskiem kinestetycznym.

Nasza drużyna otrzymała wyróżnienie i dyplom z rąk Pana Kuratora , a każdy przedszkolak medal, co było bez wątpienia wyjątkowym przeżyciem.

Opiekę nad przedszkolakami podczas zawodów sprawowali Panie Anna Kumor, Ewa Książek, Anna Kowalska oraz Pan Marek Purchla. Razem z nimi była wicedyrektor- Pani Renata Wojas, która kibicowała naszym przedszkolakom i utrwalała ich zmagania sportowe.

Naszym wspaniały zawodnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wszystko bowiem zaczyna się od przedszkola!

Rozpoczynamy konsultacje społeczne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu pińczowskiego do włączenia się w tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju naszego regionu.

Poniżej znajdują sią terminy spotkań w poszczególnych gminach.

Projekt LSR na stronie: https://lgdponidzie.pl 

Nazwa Gminy Miejscowość / Miejsce spotkania (adres) Termin spotkania wraz z godzinami spotkania
1. Gmina 

Złota

Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej, 

ul. Parkowa 8,

28-425 Złota

21 czerwiec 2022 

godz. 16